אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הרצאה באנגלית: Socially Responsible Educational Technology Research The Promise of Educational Design Research:


תאריך:
10/02/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ מרכז צ'ייס

קבצים נלווים:

הקלטה Prof. Thomas C. Reeves: Socially Responsible Educational Technology Research:The Promise of Educational Design Research*