אירועים באוניברסיטה הפתוחה

רצח מנהיגים - האם משנה את פני ההיסטוריה?


תאריך:
28/01/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

קבצים נלווים:

הקלטה יו"ר המושה הראשון: ד"ר אריה גרוניק - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה דברי ברכה: פרופ' תמר הרמן - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה פרופ' אייל נווה: אברהם לינקולן - אוניברסיטת תל-אביב - החוג להיסטוריה כללית
הקלטה ד"ר אייזיק לובלסקי: מהטמה גנדהי - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה פרופ' אברהם בן צבי: ג'ון קנדי - אוניברסיטת חיפה - המחלקה ליחסים בינלאומיים
הקלטה יו"ר המושב השני: ד"ר עידית גיל - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה פרופ' מוסטפא כבהא: עבדאללה הראשון – מלך ירדן - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
הקלטה פרופ' (אמריטוס) שמעון שמיר: אנואר סאדאת - אוניברסיטת תל-אביב - החוג להיסטוריה של המזרח התיכון
הקלטה מר איתן הבר: יצחק רבין - עיתונאי, מנהל לשכת ראש הממשלה רבין
הקלטה ד"ר דניס שרביט: האם רצח פוליטי משתלם? - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה דברי סיכום: ד"ר אריה גרוניק - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת