אירועים באוניברסיטה הפתוחה

מהשכונה שלנו עד הכפר הגלובלי - איכות הסביבה


תאריך:
23/12/2013
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה

קבצים נלווים:

הקלטה דברי ברכה: פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה - האו"פ
הקלטה דברי ברכה: מר זאב ביילסקי, ראש עיריית רעננה
הקלטה דברי פתיחה: פרופ' יואב יאיר - האו"פ - המחלקה למדעי הטבע והחיים
הקלטה דברי פתיחה: ד"ר אור קרסין - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה פרופ' יואב יאיר: ההתחממות הגלובלית – תמצית סיכום מנהלים דו"ח ה-IPCC AR5 - האו"פ - המחלקה למדעי הטבע והחיים
הקלטה ד"ר ברוך זיו: האקלים בישראל בעשורים הבאים: חם, חם, מתחמם - האו"פ - המחלקה למדעי הטבע והחיים
הקלטה פרופ' דני רבינוביץ': שינוי אקלים והעיר: היבטים קונספטואליים ומעשיים - אוניברסיטת תל-אביב - ראש בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
הקלטה ד"ר אור קרסין: מן הגלובלי ללוקלי: יוזמות ממשליות מקומיות להתמודדות עם המשבר הסביבתי - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה מר יהודה אולנדר: השלטון המקומי והטיפול בבעיות סביבה עולמיות - מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
הקלטה מר יוסי רוזן: תאגיד גלובלי עם שורשים מקומיים – התמודדות עם אתגרים סביבתיים - אסטרטג מחקר ופיתוח ומנהל אחריות תאגידית – HP אינדיגו
הקלטה מר אבנר כהן: קופסה קטנה פתרון גדול – מהבית בכפר סבא ועד לתחנת כח בסין – ביחד אפשר להשפיע - מנכ"ל Greenlet
הקלטה פרופ' יפעת הולצמן: ההגנה על עצים במקום: בבואה של אתגר גלובלי - בית הספר למשפטים, המכללה למנהל
הקלטה גב' יעל כהן פארן: התייעלות אנרגטית – הפוטנציאל המקומי והתועלת העולמית - מנכ"לית הפורום הישראלי לאנרגיה