אירועים באוניברסיטה הפתוחה

זהויות בהתהוות בתרבות הישראלית - כנס לכבודה של פרופ' נורית גרץ I


תאריך:
04/06/2009
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות בשיתוף: אונ' תל אביב - החוג לקולנוע וטלוויזיה, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

קבצים נלווים:

  חגית מסר-ירון, יהודית גל-עזר, רון וידברג, ג'אד נאמן - האו"פ , דברי פתיחה וברכות
  יו"ר: אניטה שפירא, זהר שביט: נורית גרץ והתרבות הישראלית - אוניברסיטת תל-אביב , מושב פתיחה - תרומתה של נורית גרץ לתרבות הישראלית
  ניסים קלדרון: נורית גרץ - החיבור המקורי בין תרבות גבוהה לתרבות פופולרית - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב , מושב פתיחה - תרומתה של נורית גרץ לתרבות הישראלית
  יו"ר: יעל מונק, חליל רינווי: זהות בתהליך - המקרה של הפלסטינים אזרחי ישראל - האו"פ , מושב א 1- ישראלים/ פלסטינים
  יאיר אורון: זהויות ישראליות-יהודיות ופלסטיניות - יחסם של סטודנטים ישראלים לזהותם הלאומית והדתית ויחסם לשואה ולנכבה - האו"פ , מושב א 1- ישראלים/ פלסטינים
  רפי נץ-צנגוט: הזיכרון הקולקטיבי הישראלי-יהודי של הסכסוך הישראלי-ערבי/ פלסטיני - תוכן, גורמים משפיעים ותוצאות - אוניברסיטת תל-אביב , מושב א 1- ישראלים/ פלסטינים
  צבי טל: הגירה וזיכרון - עיצובה מחדש של הזהות הפלסטינית והיהודית בסרטים של ארגנטינה וצ'ילה - המכללה האקדמית ספיר , מושב א 1- ישראלים/ פלסטינים
  יו"ר: דפנה הירש, עוזי אורנן: מיהו ישראלי? - האוניברסיטה העברית בירושלים , מושב ב 1- יהדות/ ישראליות
  דרור אידר: בסבך שבשמיים - חנוך לוין ויצחק לאור בחיפוש אחר האלוהים - אוניברסיטת בר-אילן , מושב ב 1- יהדות/ ישראליות
  אירית אהרוני: כנגד שני "בנים של" דיברה התורה - "הבן של ראש המוסד" לאתגר קרת ו"הבן של הרבי" ליאיר חסדיאל - אוניברסיטת הארוורד , מושב ב 1- יהדות/ ישראליות
  עדי שרצר: האחר ותודעת האחרות בציבור הציוני דתי - זהויות משתנות אל מול תחושות של הדרה - האו"פ , מושב ב 1- יהדות/ ישראליות
  יו"ר: זיוה שמיר, גלנדה אברמסון: Future Imperfect: Settlement Plays of the Second Aliya - אוניברסיטת אוקספורד , מושב ג - הרצאת אורח
  אנטון קייס: Trauma, Death, and Memory: reflections on Nosferatu and the Dybook - אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי , מושב ד - הרצאת אורח
  יו"ר: סנדרה מאירי - האו"פ , מושב ה 1-זהויות בקולנוע
  מיכל פרידמן: קולנוע, נשיות, חברות - אוניברסיטת תל-אביב , מושב ה 1-זהויות בקולנוע
  ענת זנגר: בין בופור לחופשת קיץ - מיתולוגיה חילונית - אוניברסיטת תל-אביב , מושב ה 1-זהויות בקולנוע
  רז יוסף: עקבות מלחמה - זיכרון, טראומה והארכיב בבופור - אוניברסיטת תל-אביב , מושב ה 1-זהויות בקולנוע
  יו"ר: רעיה מורג, תומס אלססר: The Politics and Poetics of Parapraxis - אוניברסיטת אמסטרדם , מושב נעילה - הרצאת אורח