אירועים באוניברסיטה הפתוחה

מנהיג - תנועה - תקופה. מפ"ם והקיבוץ הארצי בשנות המדינה


תאריך:
05/01/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

קבצים נלווים:

הקלטה יו"ר המושב הראשון: פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן - האו"פ - ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים;
הקלטה דברי ברכה מאת פרופ' קובי מצר - האו"פ - נשיא האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה דברי ברכה מאת פרופ' מוסטפא כבהא - האו"פ - ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה ד"ר שרה אוסצקי־לזר:בין ציונות לאחוות עמים: מדיניות מפ"ם כלפי הערבים בישראל בתקופת הממשל הצבאי - מכון ון־ליר
הקלטה ד"ר טל אלמליח:בין קיבוץ לפוליטיקה: הקיבוץ הארצי ומפ"ם 1977-1956 - מכללת סמינר הקיבוצים ויד יערי
הקלטה יו"ר המושב השני: פרופ' תמר הרמן - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה ד"ר אלון גן:"המרד" במרד – "מסימני קריאה לסימני שאלה": דור הבנים וההנהגה ההיסטורית - מכללת סמינר הקיבוצים
הקלטה מוקי צור:גרעין זרעת – האם בְּטַח?: מרד בנים – משמעת ממשיכים - מחנך וחוקר, חבר קיבוץ עין־גב
הקלטה דברי סיום מאת פרופ' אביבה חלמיש - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות