אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הכנס הבינלאומי השנתי השלישי - המשפחה: דינמיקה תרבותית ודיאלוג בין יהודים, נוצרים, מוסלמים - היום השני


תאריך:
30/12/2013
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים

קבצים נלווים:

הקלטה מושב שני: נישואים בין-דתיים. יו"ר: ד"ר ישי לנדא, ברכות: פרופ' קובי מצר - האו"פ
נא פרופ' מוסטפא כבהא: נישואים בין־דתיים בחיפה המנדטורית - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
נא ד"ר עדי מאנע: עמדות כלפי נישואין בין־דתיים: המקרה של מוסלמים ונוצרים בישראל
נא ד"ר אוריאל סימונסון: Jewish Apostates and their Relatives in Geonic Responsa - אוניברסיטת חיפה
נא פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן: Polygamous Practices: Muslim Families and Jewish Families in Yemen and in Palestine - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
נא ד"ר טל מלר: The Israeli-Palestinian Family: Simultaneous and Contradictory Trends of Change and Preservation
נא פרופ' אבנר גלעדי: מיילדות, מיניקות ו'המשפחה המוסלמית' בימי הביניים: נקודות מבט מגדריות והערות משוות לאירופה הנוצרית - אוניברסיטת חיפה
נא גב' שולמית קיציס: האב הרב – בין גוף לאין גוף - אוניברסיטת בר-אילן
נא ד"ר חנה דוידסון: 'אשה כי תזריע': המחלוקת על זרע האישה בספרות היהודית בקטלוניה בימי הביניים
נא פרופ' אלישבע באומגרטן: Choice and Consent in Medieval Marriage: A Jewish-Christian Comparison - האוניברסיטה העברית בירושלים
נא פרופ' אלינער ברקת: ייבום וחליצה בחברה היהודית במצרים במאה ה־11 על פי ההלכה מחד ובעקבות השפעת החברה המוסלמית מאידך
נא ד"ר מנשה ענזי: עגונות ומתאסלמים: יהודי תימן 1962-1950 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב