אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הכנס הבינלאומי השנתי השלישי - המשפחה: דינמיקה תרבותית ודיאלוג בין יהודים, נוצרים, מוסלמים - היום הראשון


תאריך:
29/12/2013
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים

קבצים נלווים:

הקלטה מיעוט דתי בסביבתו התרבותית: פרופ' בת-ציון עראקי קלורמן - האו"פ
הקלטה Looking at the "German" in German-Jewish Families 1871-1918,פרופ' מריון קפלן
הקלטה Blurred Boundaries: Religious Identities within Contemporary American Jewish Families, ד"ר אדם פרזיגר - אוניברסיטת בר-אילן
הקלטה ד"ר חן ברם, Jews and Muslims in Soviet Central Asia