אירועים באוניברסיטה הפתוחה

מדידה ותקינה בניהול איכות - התפתחויות ומגמות


תאריך:
06/01/2014
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב בשיתוף: האיגוד הישראלי לאיכות

קבצים נלווים:

הקלטה יו"ר מושב בוקר:ד"ר דיאמנטה בנסון־קרעי - האו"פ - המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב
הקלטה דברי פתיחה:פרופ' יעקב מצר - האו"פ - נשיא האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה דברי פתיחה:פרופ' ציפי ארליך - האו"פ - המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב
הקלטה דברי פתיחה:ד"ר יובל כהן - האו"פ - ראש התכנית להנדסה, תעשיה וניהול
הקלטה פרופ' רון קנת: על מדידה, תקינה, מידע ותובנות – החוט המקשר - יו"ר קבוצת KPA, פרופ' מחקר באוניברסיטת טורינו, איטליה
הקלטה פרופ' חיים שור: קביעת דרישות לטעות המדידה, שיקיימו דרישות ביצוע של בקרת תהליך סטטיסטית - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה להנדסה, תעשיה וניהול
הקלטה דוברת ראשית: גב' אנטונלה אדמוס:מכון התקנים הבריטי (B.S.I) ומצוינות בתקינה - מנהלת פרויקטים, מכון התקנים הבריטי (B.S.I)
הקלטה מר יצחק אקרמן: תקני מערכות ניהול להיערכות ארגונים – האם זה כל כך פשוט? - מנהל תוכנית הומלנד סקיוריטי (HLS), מכון התקנים הישראלי
הקלטה פרופ' דוד שטיינברג: מודלים סטטיסטיים לחקר הדירות ושחזוריות (R&R) בתהליכי מדידה - אוניברסיטת תל-אביב - החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים
הקלטה פרופ' מוריס קוקס: רביזיה של המדריך לביטוי אי־ודאות במדידה (GUM) – ההשפעה על ארגוני המדידה והתעשייה הלאומיים - המעבדה הפיזיקאלית הלאומית (NPL), אנגליה
הקלטה מנחה מושב אחה"צ: גב' מירית זימן־שומר - האיגוד הישראלי לאיכות
הקלטה דברי פתיחה: פרופ' ציפי ארליך - האו"פ - המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב
הקלטה דברי פתיחה: מר דב פרי - יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות
הקלטה דברי פתיחה: ד"ר יובל כהן - האו"פ - התכנית להנדסה, תעשיה וניהול
הקלטה ד"ר סיגלית מודחי: יתרונות ההסמכה לארגון - CMQ/OE (ASQ&ISQ), סמנכ"ל הסמכה, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
הקלטה מר משה עקרוני: שיקולים בתכנון ויישום מערכת מדידת ביצועים בארגונים - סמנכ"ל ניהול איכות, ורינט מערכות
הקלטה ד"ר תמר גדריך: פרדוקס המתאם של מערכות סיווג בינאריות - ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה האקדמית להנדסה, אורט בראודה
הקלטה ד"ר שוקי דרור: השוואה של גליון הישגים מאוזן ופרסי איכות כמסגרות אסטרטגיות - המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה האקדמית להנדסה, אורט בראודה
הקלטה פנל מומחים: גב' אנטונלה אדמוס
הקלטה פנל מומחים: פרופ' מוריס קוקס