אירועים באוניברסיטה הפתוחה

ממחקר הג'נוסייד לחקר הזהויות הישראליות: על מחזוריות הרוע ומורכבות התיקון. לכבוד פרישתו לגמלאות של פרופ' יאיר אורון


תאריך:
18/06/2013
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

קבצים נלווים:

הקלטה פרופ' חגית מסר-ירון - דברי ברכה - האו"פ
הקלטה מושב ראשון: ג'נוסייד מן העבר והוראתו היום - ד"ר זאב רוזנהק - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה חיי נצח מול השמדה: האמביוולנטיות ביחס לאינדיאנים? דיון הקונגרס בנושא "נתיב הדמעות" כמקרה מבחן - פרופ' (אמריטוס) ארנון גוטפלד - החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל-אביב, וראש החוג למדע המדינה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
הקלטה הרהורים על מעמד הג'נוסייד הארמני בחברה הישראלית - ד"ר ג'ורג' הינטיליאן - האוניברסיטה העברית בירושלים - חוקר, הקהילה הארמנית, ירושלים
הקלטה הכחשת רצח-העם הארמני: בין אינטרסים למצפון - השר וחבר הכנסת לשעבר יאיר צבן
הקלטה הוראת ג'נוסייד באקדמיה: מדוע מגלים סטודנטים ישראלים עניין כה רב בלימודי ג'נוסייד? - ד"ר אייזיק לובלסקי - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה מושב שני: ג'נוסייד במאה ה-20 - ד"ר אריה גרוניק - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה השמדת ההררו והנמה בדרום-מערב אפריקה הגרמנית: רצח-עם ראשון במאה ה-20 - פרופ' בנימין נויברגר - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה האם משפטי ג'נוסייד בינלאומיים יכולים לקדם פיוס לאומי? המקרה של רואנדה - עו"ד סיגל הורוביץ - הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
הקלטה כיצד ניתן להיאבק ברצח-עם? כינון פעולה ציונית לוחמת בפשעים נגד האנושות - מר אוריאל לוי - האו"פ
  *הרצאה חסרה* פרופ' (אמריטוס) יהודה באואר
  *הרצאה חסרה* כיצד להכין עצמך שלא להשתתף ברצח-עם? - פרופ' ישראל טשרני - המרכז לחקר השואה ורצח-עם
הקלטה מן הרדיקליות השמאלנית לשמרנות החדשה: על המפנה ימינה של אינטלקטואלים צרפתים יהודים - ד"ר דניס שרביט - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה הכול במשפחה: שואה, דת, לאום ואימוץ ילדים בישראל - פרופ' מיכאיל קרייני - הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
הקלטה מתנחלים וחלוצים, חרדים ו"ישראל-סבא": על ירושות מדומיינות - פרופ' אילן גריילסאמר - המחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת בר-אילן
הקלטה נפתולי הזהות של השמאל הציוני - פרופ' אביבה חלמיש - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
הקלטה ביקורת התבונה הצינית או מושג האינטלקטואל של יאיר - ד"ר יהונתן אלשך - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה נווה שלום - וואחאת אלסלאם: בית ישראלי - פרופ' (אמריטה) עמיה ליבליך - המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
הקלטה קטעי נגינה ושירה עם ליאת גוריש-לוי
הקלטה דברי סיכום: פרופ' יאיר אורון - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת