אירועים באוניברסיטה הפתוחה

גבולות - לזכרו של זאב סוקר ז"ל


תאריך:
02/04/2013
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

קבצים נלווים:

הקלטה דברים לזכרו - ד"ר זאב רוזנהק וגל לוי - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה חברה אתנוקרטית בישראל/פלסטין: פרויקט גבולות שלא נגמר - פרופ' אורן יפתחאל - המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הקלטה מגב אל גב לפנים מול פנים: גישה שונה בתכנון אזורי גבול - פרופ' ראסם ח'מאיסי - אוניברסיטת חיפה - החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
הקלטה ועדות הקבלה - המקרה של רקפת - עו"ד סוהאד בשארה - מרכז עדאלה
הקלטה גבולות - שאלות מהקהל (מושב ראשון)
הקלטה דברי פתיחה: גבולות - ד"ר דניס שרביט - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה גבולותיה הקשיחים של החרדיות הרכה - ד"ר ניסים ליאון - אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הקלטה המאבק על גבולות השיפוט בין עיירות פיתוח למועצות אזוריות - יעל בן יפת
הקלטה גבולות - שאלות מהקהל (מושב שני)