אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הנצרות הקדומה - זרקור על לידתה של דת


תאריך:
25/04/2013
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים

קבצים נלווים:

הקלטה יו"ר: ד"ר רבקה ניר - הנצרות הקדומה - זרקור על לידתה של דת - דברי פתיחה - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרופ´ בת־ציון עראקי קלורמן - הנצרות הקדומה - זרקור על לידתה של דת - דברי ברכה - ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים, האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרופ´ מוסטפא כבהא - הנצרות הקדומה - זרקור על לידתה של דת - דברי ברכה - ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרופ´ מירי אליאב־פלדון - הנצרות הקדומה - זרקור על לידתה של דת - דברי ברכה - עורכת זמנים. המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת תל־אביב
הקלטה פרופ´ עדיאל שרמר - הקשרים מתחרים: רקעו וכיוונו של הפולמוס הבין־דתי בעולמם של חז"ל - המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר־אילן
הקלטה ד"ר יובל שחר - יהודי ונוצרי במאה השלישית בארץ־ישראל - מה הם ידעו ומה הם חשבו זה על זה? - החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל־אביב
הקלטה גב´ יסכה הרני - כיצד הפך תל ארכיאולוגי לתיאטרון אסכאטולוגי? - יועצת וחוקרת עצמאית