אירועים באוניברסיטה הפתוחה

עשור למיזם הגנום: הישגים מדעיים בצד השלכות חברתיות ואתיות - מה הלאה?


תאריך:
03/04/2013
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה למדעי הטבע והחיים בשיתוף: תכנית המחשבה הביולוגית

קבצים נלווים:

הקלטה עשור למיזם הגנום - דברי פתיחה: ד"ר שרה שוורץ - האו"פ - המחלקה למדעי הטבע והחיים
הקלטה מיזמי האפיגנום: עוד מפתחות קסמים? - פרופ' חוה יבלונקה - אוניברסיטת תל-אביב - המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן
הקלטה גנומיקה, רפואה מותאמת אישית וצורות חדשות של כוח - פרופ' דני פילק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה לפוליטיקה וממשל
הקלטה פולמוס הגנום: מה לא למדנו מפרויקט הגנום הראשון ואיך יקדמו אותנו עשרות פרויקטי הגנום שבאו בעקבותיו? - ד"ר ארז לבנון - אוניברסיטת בר-אילן - הפקולטה למדעי החיים
הקלטה עשור למיזם הגנום - פאנל שאלות ותשובות