אירועים באוניברסיטה הפתוחה

The Sixth Israel CS Theory Day at The Open University


תאריך:
13/03/2013
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

קבצים נלווים:

הקלטה The Sixth Israel CS Theory Day-Greetings:Tamir Tassa - האו"פ - המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב
הקלטה The Sixth Israel CS Theory Day-Greetings:Hagit Messer-Yaron - האו"פ - נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה Nir Ailon:Fast Johnson-Lindenstrauss: History, Recent Progress and Open Questions - הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הקלטה Manuel Blum:Towards the Design of an Automated Physicist: A model (and program) for inferring the physical laws of a simplified world - Carnegie Mellon University
הקלטה Yehuda Lindel:Highly Efficient Secure Two-Party Computation - the Road from Theory to Practice - אוניברסיטת בר-אילן
הקלטה Avrim Blum:Distributed Machine Learning: Communication, Efficiency, and Privacy - Carnegie Mellon University
הקלטה Nachum Dershowitz:The Church-Turing Thesis - אוניברסיטת תל-אביב
הקלטה Michael Elkin:Distributed Graph Coloring and Related Problems - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הקלטה Moni Naor:Cryptography and Data Structures: A Match Made in Heaven - מכון ויצמן למדע