אירועים באוניברסיטה הפתוחה

התפתחויות ביישומים סטטיסטיים בניהול איכות


תאריך:
21/03/2013
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ או"פ בשיתוף: האיגוד הישראלי לאיכות והאיגוד הישראלי לסטטיסטיקה

קבצים נלווים:

הקלטה התפתחויות ביישומים סטטיסטיים - מושב בוקר: ד"ר יובל כהן - האו"פ - המחלקה לניהול ולכלכלה
הקלטה שימוש בסולמות קטגוריאליים למדידה ובקרת איכות - ד"ר אמיל בשקנסקי - המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה האקדמית להנדסה - אורט בראודה
הקלטה התפתחויות ביישומים סטטיסטיים - מושב אחה"צ: מירית זימן - שומר - האגודה הישראלית לאיכות
הקלטה התפתחויות ביישומים סטטיסטיים - מושב אחה"צ: ד"ר יובל כהן - האו"פ - המחלקה לניהול ולכלכלה
הקלטה התפתחויות ביישומים סטטיסטיים-מושב אחה"צ: פרופ' רון קנת - האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה
הקלטה התפתחויות ביישומים סטטיסטיים - מושב אחה"צ: דב פרי - האיגוד הישראלי לאיכות
הקלטה בקרת תהליך סטטיסטית לפרופילים לא ליניאריים - עם דוגמאות ליישום באקולוגיה - פרופ' חיים שור - המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הקלטה סטטיסטיקת שיאים וסטטיסטיקת סדר לאבטחת איכות ואמינות - ד"ר יובל כהן - האו"פ - המחלקה לניהול ולכלכלה
הקלטה סטטיסטיקה בתעשייה - פנל בנושא:ממקרה מוצלח לנוהל, טיפים מסיפורי הצלחה וכישלון
הקלטה מסגרת לניתוח כשלים לשיפור מערכות בריאות - ד"ר שוקי דרור - המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה האקדמית להנדסה - אורט בראודה
הקלטה שימושי אנליטיקה בתחום הומלנד סקיוריטי - פרופ' עירד בן-גל - אוניברסיטת תל-אביב - המחלקה להנדסת תעשייה וניהול