אירועים באוניברסיטה הפתוחה

תנאי העסקת העיתונאים והשפעתם על חופש העיתונות


תאריך:
12/02/2013
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת בשיתוף: המרכז ללימודי תקשורת

קבצים נלווים:

הקלטה תנאי העסקת העיתונאים-דברי ברכה: פרופ' חגית מסר-ירון
הקלטה גב' דליה דורנר- חופש הביטוי של העיתונאים
הקלטה ד"ר אורן סופר-פאנל:העיתונות היא מטה לחמם
הקלטה ד"ר אורן מאיירס, ד"ר רועי דודזון-מה זה עיתונאי?
הקלטה מר גיא רולניק-העצמאות וחוסר התלות של העיתונאי
הקלטה תנאי העסקת העיתונאים:רב־שיח בנושא עיתונאים כעובדים