אירועים באוניברסיטה הפתוחה

היררכיית המוות - שכול והקרבה בחברה הישראלית


תאריך:
11/02/2013
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

קבצים נלווים:

הקלטה דברי ברכה,פרופ' תמר הרמן, סגנית נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרופ' סטיוארט כהן, ראש החוג לפוליטיקה וממשל, המכללה האקדמית אשקלון
הקלטה פרופ' אורי רם, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב הביו־פוליטיקה של יחסי צבא-חברה
הקלטה דברי תגובה, פרופ' יגיל לוי, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה