אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הכנס הבינלאומי השנתי השני - מגעים בין-דתיים ביצירה התרבותית: יהודים, נוצרים, מוסלמים


תאריך:
27/12/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים

קבצים נלווים:

הקלטה ד"ר שולמית לדרמן: The Dome of the Heavens and its Cosmological Significance - מכון שכטר למדעי היהדות
הקלטה פרופ' יצחק כרם: Mediterranean Cultural Icons - Aristotle University, Thessaloniki
הקלטה ד"ר שרית קופמן-שמחון: Imagined Apostasy of La Belle Juive - סמינר הקיבוצים, ומכללת אמונה-ירושלים
הקלטה מר יאן קינה: Searching True Believers - האוניברסיטה העברית בירושלים - המרכז ללימודים גרמניים
הקלטה גב' קרסטין הינפלד: Imam Yahya's Letter of Protection and the Legal Matrix of dhimma Space - The Free University, Berlin, and Berlin Graduate School of Muslim Cultures and Societie
הקלטה ד"ר זהר הדרומי-אלוש: The Construction of Eve in Medieval Islamic - University of Aberdeen
הקלטה פרופ' אלינער ברקת:מוטיבים מקראיים-מדרשיים-קוראניים בחיבורים בעלי אופי ספרותי מן הגניזה ומן היצירה המוסלמית - המכללה האקדמית אחווה
הקלטה מגעים בין-דתיים ביצירה התרבותית-ברכות:פרופ' תמר הרמן - האו"פ - סגנית הנשיאה
הקלטה פרופ' אורית בשקין:ספרותם היהודית של יהודי עיראק 1908-1968 - University of Chicago
הקלטה ד"ר תמי רזי,ד"ר אביגיל יעקבסון,וד"ר משה נאור:בין תעמולה לתיווך