אירועים באוניברסיטה הפתוחה

הכנס הבינלאומי השנתי השני - מגעים בין-דתיים ביצירה התרבותית: יהודים, נוצרים, מוסלמים


תאריך:
26/12/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים

קבצים נלווים:

הקלטה מגעים בין-דתיים ביצירה התרבותית:בת-ציון עראקי קלורמן - האו"פ - ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים
הקלטה מגעים בין-דתיים ביצירה התרבותית-ברכות:פרופ' חגית מסר ירון - האו"פ - נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרופ' אלישבע קרליבך: The Jewish Calendar between Christianity and Islam - Columbia University
הקלטה פרופ' אורה לימור:עמק יהושפט בדמיון הדתי - האו"פ
הקלטה ד"ר מרים פרנקל:היסטוריוגרפיה מסתגלת - האוניברסיטה העברית בירושלים
הקלטה ד"ר חיים סעדון:היסטוריה,זיכרון ופוליטיקה:בסרט "אנשים חופשיים" - האו"פ - דיקן הסטודנטים
הקלטה ד"ר יעל מונק:לקראת הכתיבה (הקולנועית) של ההיסטוריה היהודית-ערבית בצרפת - האו"פ