אירועים באוניברסיטה הפתוחה

אפוקליפטיקה יהודית בעת העתיקה? המקרה של "יוסף ואסנת"


תאריך:
29/11/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

קבצים נלווים:

הקלטה אביבה חלמיש:דברי ברכה-אפוקליפטה יהודית בעת העתיקה? - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
הקלטה דברי פתיחה מאת ד"ר רז מוסטיגמן - "גילויי אפוקליפטה בחזיונות דניאל?" - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
הקלטה הרצאתה של ד"ר ליאורה גולדמן - "רעיונות ומונחים אפוקליפטיים במגילת ברית דמשק מקומראן" - אוניברסיטת חיפה - החוג למקרא
הקלטה הרצאתו של פרופ' סרג' רוזר - "תסריט משיחי בבשורות ובבראשית רבה: בין אפוקליפטי להיסטורי" - האוניברסיטה העברית בירושלים - החוג למדעי הדתות
הקלטה מצגת מאת ד"ר רבקה ניר בנושא "יוסף ואסנת - סיפור אהבה שמקורותיו לוטים בערפל" - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
הקלטה הרצאתו של פרופ' יהושע שוורץ - "יוסף ואסנת: סיפור אהבה - גיור או התנצרות? האומנם ספר נוצרי?" - אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
הקלטה הרצאתו של פרופ' גדעון בוהק - "יוסף ואסנת - בין יהדות לנצרות" - אוניברסיטת תל-אביב - החוג ללימודי התרבות העברית
הקלטה דברי תגובה וסיכום מאת ד"ר רבקה ניר - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות