אירועים באוניברסיטה הפתוחה

העולם הוא משחק? מבט רב-תחומי על עולמות משחק דיגיטליים


תאריך:
15/11/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

קבצים נלווים:

הקלטה ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי:העולם הוא משחק? מושב ראשון - האו"פ - המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב
הקלטה הרצאתו של פרופ' ישע סיון - "משחקים דיגיטליים: לקראת כלכלה מסוג חדש" - בית הספר לניהול וכלכלה, המכללה האקדמית תל אביב-יפו
הקלטה הרצאתה של ד"ר דפנה רבן - "משחקים זה עסק רציני" במסגרת יום עיון בנושא " - אוניברסיטת חיפה - בית הספר לניהול
הקלטה ד"ר דורית אולניק-שמש:העולם הוא משחק? מושב שני - האו"פ - המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
הקלטה הרצאתו של מר דודי פלס - "חינוך ממושחק: מימוש תובנות מעולם משחקי המחשב בחינוך" - אוניברסיטת בר-אילן - התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה
הקלטה הרצאתם של ד"ר שרית ברזלי וד"ר אינה בלאו -"משחק מחשב לימודי: משרתם של שני אדונים?" - האו"פ - המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה - הפקולטה ל חינוך - אוניברסיטת חיפה
הקלטה הרצאתו של פרופ' יורם עשת אלקלעי - "משחקים ותוקפנות: מיתוס ומציאות" - האו"פ - המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
הקלטה הרצאתה של גב' תמי דובי - "משחקים ותוקפנות: מיתוס ומציאות" - האו"פ - המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה