אירועים באוניברסיטה הפתוחה

המכון למדיניות, כלכלה פוליטית וחברה - הכנס השנתי השני: אתגרים וסיכונים בעיצוב מדיניות ובביצועה.


תאריך:
28/10/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה

קבצים נלווים:

הקלטה דברי ברכה:פרופ' ענת ברנע, דיקנית למחקר, האוניברסיטה הפתוחה, פרופ' אביעד בר-חיים, ראש המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה, האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה דברי ברכה: פרופ' אביעד בר-חיים - ראש המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה באוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרופ' חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה - אתגרים וסיכונים בעיצוב מדיניות מדעית
הקלטה פרופ' נדב דוידוביץ', המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - ידע מומחים מול ידע מקומי: הערכת הסיכונים הבריאותיים של אזור התעשייה רמת חובב.
הקלטה פרופ' אורן פרז, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר־אילן - מדע, פוליטיקה ורגולציה טרנס־לאומית: מיסודה של סמכות אפיסטמית
הקלטה ד"ר אור קרסין, המחלקה לסוציולוגיה ומדע המדינה, האוניברסיטה הפתוחה - ניהול סיכונים באמצעות קרנות בין-לאומיות לשינוי אקלים: היבטים מוסדיים.
הקלטה שולחן עגול-מטה מדיניות וניהול סיכונים
הקלטה פרופ' אלעזר וינריב, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה - מחשבות על שוויון.
הקלטה פרופ' אביבה גבע, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה - תפיסת הצדק של עולם העסקים.
הקלטה ד"ר מרדכי שורץ, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה - כל דאלים גבר (אולי): שיווי משקל בג'ונגל הסטוכסטי.