אירועים באוניברסיטה הפתוחה

האם עברנו את נקודת האל חזור בדרך לאסון אקלימי?


תאריך:
16/10/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה

קבצים נלווים:

הקלטה מנחה: פרופ' יואב יאיר, המחלקה למדעי הטבע והחיים, דיקן הפיתוח והטכנולוגיות - האו"פ
הקלטה ד"ר ברוך זיו: תחזיות אקלימיות קודרות: האם הממצאים בהווה מעידים על התממשות בתחזיות? - האו"פ
הקלטה פרופ' יואב יאיר: בנות־יענה, פוליטיקאים ומדענים:איך מיעוט קיצוני של מכחישים שינה את תפיסת שינויי האקלים בציבור? - האו"פ
הקלטה ד"ר אור קרסין: מאמצים בינלאומיים להתמודדות עם שינויי האקלים –ומה הלאה? פוליטיקה, משטרים ומעשים - האו"פ