אירועים באוניברסיטה הפתוחה

על גלות וגבולות


תאריך:
27/06/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

קבצים נלווים:

הקלטה דברי ברכה מאת פרופ' יהודית גל-עזר - סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה, ודברי פתיחה מאת פרופ' מוטי רגב - ראש המחלקה לספרות ללשון ולאומנויות באוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרופ' ג'אד נאמן - החוג לקולנוע וטלויזיה באוניברסיטת תל-אביב, בנושא "חופן של חול: 'לורנס איש ערב' - סרט ללא גבול
הקלטה ד"ר דניס שרביט - המחלקה לסוציולוגיה, למדעי המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, בנושא "'האד הראשון' לאלבר קאמי - ממלכות לגלות"
הקלטה גב' מי-טל נדלר - המחלקה לספרות, ללשון ולאומנויות באוניברסיטה הפתוחה, בנושא "גלות וגבולות בשירת שנות השמונים"
הקלטה גב' דנה מסד - המחלקה לספרות, ללשון ולאומנויות באוניברסיטה הפתוחה, בנושא "עצור גבול לפניך: פרובלמטיקה של חציית גבולות בסרט 'אוונטי פופולו'
הקלטה ד"ר יעל מונק - המחלקה לספרות , ללשון ולאומנויות באוניברסיטה הפתוחה
הקלטה ד"ר אורלי לובין - החוג לתורת הספרות באוניברסיטת תל-אביב, בנושא "גם לגלות יש גבולות"