אירועים באוניברסיטה הפתוחה

צדק חברתי וביטחון סוציאלי: ממחאה לשינוי חברתי - האירוע יתקיים לרגל עדכון ספרה של פרופ' רות בן-ישראל: ביטחון סוציאלי


תאריך:
11/07/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לניהול ולכלכלה

קבצים נלווים:

הקלטה דברי ברכה: פרופ´ חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרופ´ רות בן-ישראל, כלת פרס ישראל במשפט העבודה
הקלטה פרופ´ אביעד בר-חיים, האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה ד"ר ענת מאור, האוניברסיטה הפתוחה והמרכז האקדמי רופין
הקלטה ד"ר ענת הרבסט, האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה איציק שמולי, יו"ר התאחדות הסטודנטים, מראשי מחאת האוהלים
הקלטה דיון ושאלות הקהל