אירועים באוניברסיטה הפתוחה

מבט חדש על תולדות סין: לרגל צאת הספר: "כל אשר מתחת לשמיים" תולדות הקיסרות הסינית, מאת: יורי פינס, גדעון שלח, עורך ראשי יצחק שיחור


תאריך:
17/06/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

קבצים נלווים:

הקלטה דברי ברכה מאת פרופ' יהודית גל-עזר , פרופ' מוסטפא כבהא , פרופ' גדעון שלח-מארכיאולוגיה להיסטוריה - האוניברסיטה העברית בירושלים - החוג ללימודי מזרח אסיה
הקלטה פרופ' יורי פינס-האימפריה שתוכננה מראש - האוניברסיטה העברית בירושלים - החוג ללימודי מזרח אסיה
הקלטה פרופ' מאיר שחר-הבודהיזם והספרות הסינית - אוניברסיטת תל-אביב - החוג ללימודי מזרח אסיה
הקלטה פרופ' יצחק שיחור-מקיסרות על למעצמת על - אוניברסיטת חיפה - החוג ללימודי אסיה , החוג ללימודי מזרח אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים