אירועים באוניברסיטה הפתוחה

פרסי נובל וטיורינג 2011 - פיסיקה, מדעי המחשב, רפואה וכימיה


תאריך:
13/06/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה למדעי הטבע והחיים

קבצים נלווים:

הקלטה דברי פתיחה: פרופ' יוסף ורבין - המחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, דברי ברכה: פרופ' חגית מסר-ירון - נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרס נובל בפיסיקה 2011 - Saul Perlmutter, adam G. Riess and Brian P. Schmidt : ד"ר דובי פוזננסקי, בית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב
הקלטה פרס טיורינג במדעי המחשב 2011 - Judea Pearl : פרופ' רינה דכטר, בית הספר לאינפורמציה ולמדעי המחשב באוניברסיטת קליפורניה באירוויין
הקלטה פרס נובל ברפואה/פיסיולוגיה 2011 - Bruce A. Beutler, Jules A. Hoffmann and Ralph M. Steinman : פרופ' ירון כהן, המחלקה לאימונולוגיה, מכון ויצמן למדע
הקלטה פרס נובל בכימיה 2011 - Dan Shechtman : פרופ' רון ליפשיץ, בית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב