אירועים באוניברסיטה הפתוחה

מיקומה של ביקורת טכנולוגיות המידע בעולם הביקורת


תאריך:
24/05/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לניהול ולכלכלה

קבצים נלווים:

הקלטה דברי ברכה: פרופ' יהודית גל-עזר, דברי פתיחה: ד"ר דוד רביע, מר זאב אבלס: ביקורת טכנולוגיית המידע בראי הדירקטוריון - האו"פ
הקלטה רו"ח יהודה אורבך: חידושים בביקורת טכנולוגיית המידע - מבקר פנימי ראשי בנק אגוד לישראל
הקלטה רו"ח אלון כהן: פרקטיקות ניהול סיכונים בראי רואה החשבון המבקר והמבקר הפנימי - ראש ענף ביקורת ניהול סיכונים, ייעוץ משפטי וציות בביקורת הפנימית, בנק לאומי
הקלטה פרופ' הרצל פטל: רו"ח: אחריותו של רואה החשבון המבקר בעידן הפוסט אנרוני, דברי סיכום: רו"ח יהודה אורבך - ראש המחלקה לחשבונאות ומערכות מידע בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים