אירועים באוניברסיטה הפתוחה

העבר המשתנה ללא הרף - היסטוריה והיסטוריוגרפיה של ארץ-ישראל המנדטורית


תאריך:
07/05/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

קבצים נלווים:

הקלטה ד"ר מאיר חזן - חמש שנפלו: דמותה של הלוחמת היהודייה בשנות המרד הערבי - אוניברסיטת תל-אביב - החוג להיסטוריה של עם ישראל
הקלטה ד"ר בת-שבע מרגלית שטרן - בדרכן שלהן: עדה פישמן (מימון) וגולדה מאיר - טיפוסי המנהיגות בתקופת הישוב - האו"פ - מכון שכטר ללימודי היהדות
הקלטה פרופ' דוד דה פריס - שביתות בתקופת המנדט: ביוגרפיה של תופעה - אוניברסיטת תל-אביב - החוג ללימודי עבודה
הקלטה פרופ' מוטי גולני - ארץ ישראל המנדטורית במבט מלונדון ומארמון הנציב - אוניברסיטת חיפה - החוג ללימודי ארץ ישראל
הקלטה פרופ' מוסטפא כבהא - עדויות בעל פה והשימוש בהן בעיצוב הנרטיב הלאומי והפלסטיני: מורכבות ואתגרים - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
הקלטה פרופ' אביבה חלמיש - דברי סיום - האו"פ - המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות