אירועים באוניברסיטה הפתוחה

דת, אומה, ודמוקרטיה: משולש בעין הסערה


תאריך:
26/02/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

קבצים נלווים:

הקלטה Prof. William Safran:Nationalism, Religion and Democracy: An Ambiguous Relationship - University of Colorado, Boulder
הקלטה פרופ' בנימין נויברגר - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה דברי ברכה: יו"ר - ד"ר זאב רוזנהק, פרופ' גבי שפר: הלאומיות מתחזקת למרות הגלובליזציה - האוניברסיטה העברית בירושלים - מדעי המדינה
נא ד"ר משה ברנט: אוקסימורון המדינה היהודית והדמוקרטית - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה ד"ר אילנה קופמן: זהות אתנו-דתית: פוליטיזציה או מניפולציה? - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה ד"ר דניס שרביט: "הצלב והדגל": דת ואומה בהגות הדמוקרטית-נוצרית - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה פרופ' מרדכי תמרקין: שיח מוסרי אתנו-לאומי ושינוי פוליטי בדרום אפריקה - אוניברסיטת תל-אביב - החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
הקלטה פרופ' גליה צבר: "שונאים סיפור אהבה", יחסי דת ומדינה בקניה - אוניברסיטת תל-אביב - החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
הקלטה פרופ' מנחם הופנונג: פוליטיקה, עצמאות שיפוטית ובחירת שופטים בחברה מקוטבת - האוניברסיטה העברית בירושלים - המחלקה למדע המדינה
הקלטה פרופ' אשר כהן: "אני לא שייך לזרם, אני פרילנסר" - קטגוריזציה בתחום הדת והחברה בישראל - אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למדעי המדינה
הקלטה פרופ' נעמי חזן: תהליכי מיתון דמוקרטיה בישראל - בית הספר לממשך וחברה, מכללת תל אביב יפו
הקלטה פרופ' מרדכי קרמניצר: לאום, דת ודמוקרטיה בישראל - סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
הקלטה פרופ' תמר הרמן: מדינה יהודית ודמוקרטית? תלוי את מי שואלים - האו"פ - המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
הקלטה פרופ' שלמה אבינרי: המדינה המודרנית בין אינדיבידואליזם לרב-קהילתיות - האוניברסיטה העברית בירושלים - המחלקה למדעי המדינה