אירועים באוניברסיטה הפתוחה

פרסי נובל 2011 - על מה ולמה? שלום, ספרות וכלכלה


תאריך:
02/02/2012
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ או"פ

קבצים נלווים:

הקלטה פרופ' יקותיאל גרשוני:פרס נובל לשלום 2011 - אוניברסיטת תל-אביב - החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה , פתיחה: פרופ' יוסף ורבין, המחלקה למדעי הטבע והחיים, האוניברסיטה הפתוחה
הקלטה פרופ' גלית חזן-רוקם:פרס נובל בספרות 2011 - האוניברסיטה העברית בירושלים - המכון למדעי היהדות
הקלטה פרופ' צבי אקשטיין: פרס נובל בכלכלה 2011 - המרכז הבין תחומי הרצליה - המחלקה לניהול ולכלכלה