אירועים באוניברסיטה הפתוחה

The Fourth Israel CS Theory Day at The Open University


תאריך:
24/03/2011
הזמנה לארוע

מארגני האירוע:
האו"פ המחלקה למדעי המחשב

קבצים נלווים:

הקלטה Irit Dinur: On the Structure of NP-Hard 3-SAT Instances - מכון ויצמן למדע
הקלטה Amihood Amir: Cycle Detection and Correction - אוניברסיטת בר-אילן
הקלטה Raphy Yuster: Shortest paths and Related Problems - אוניברסיטת חיפה
הקלטה Micha Sharir: Algebraic Techniques - אוניברסיטת תל-אביב