האוניברסיטה הפתוחה
קורסים חופפים
 
 
קורסים חופפים

לקורס: מתמטיקה בדידה (20476)
לעתים יש חפיפה חלקית או מלאה בין נושאי הלימוד של קורסים שונים. חפיפות כאלה מגבילות את מספר נקודות הזכות הכולל שאפשר לצבור בצירופים מסוימים של קורסים.

הצירופים שביניהם יש חפיפה מצוינים בתיאור הקורס באתר. בכל צירוף מצוין מספר נקודות הזכות שמקנה כל קורס בנפרד (נקודות לקורס) וכן מספר הנקודות שמקנה הצירוף (נקודות לצירוף).

סטודנטים שילמדו קורס מתוך צירוף עם חפיפות, לאחר שלמדו קורס אחד או יותר מן הצירוף, יוכלו לצבור בגין הקורס האמור מספר נקודות שאינו עולה על ההפרש שנותר להם כדי להגיע למספר הנקודות שמקנה הצירוף.

חלוקת מכסת נקודות הזכות המופחתת בין קורסים מתוך צירוף עם חפיפות תיקבע לפי תכנית הלימודים האישית של הסטודנטים. בכל מקרה, אם אחד מהקורסים שבצירוף הוא קורס חובה בתכנית הלימודים של הסטודנטים, ייוחס הניקוד המופחת לקורס(ים) האחר(ים) שבצירוף.

יש להקפיד ולבדוק בתיאור הקורס שאתם מעוניינים ללמוד אם אין בו מגבלה על קבלת נקודות זכות.

הזן מספר קורס מדויק או אחת המילים בשם הקורס


נקודות
לצירוף
נקודות
לקורס
עד סמסטר
הקורס
מסמסטר
הקורס
שם הקורס   מספר
קורס

12 7 2022א אלגברה לינארית 1   20109
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 מתמטיקה בדידה   20476

7 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444

12 4 מתמטיקה בדידה   20476
  6 2021ג תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281

10 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 2021ג הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281

12 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  6 2021ג אלגברה לינארית 1   20109

10 4 מתמטיקה בדידה   20476
  4 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה   10444
  4 אלגברה לינארית לתלמידי מדעים   20430

11 4 מתמטיקה בדידה   20476
  5 2022א תורת ההסתברות   20416
  4 תורת הקבוצות   20281

11 4 מתמטיקה בדידה   20476
  5 2022א הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב   20425
  4 תורת הקבוצות   20281Back Line