האוניברסיטה הפתוחה
קורסים חופפים
 
 
קורסים חופפים

לקורס: מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441)
לעתים יש חפיפה חלקית או מלאה בין נושאי הלימוד של קורסים שונים. חפיפות כאלה מגבילות את מספר נקודות הזכות הכולל שאפשר לצבור בצירופים מסוימים של קורסים.

הצירופים שביניהם יש חפיפה מצוינים בתיאור הקורס באתר. בכל צירוף מצוין מספר נקודות הזכות שמקנה כל קורס בנפרד (נקודות לקורס) וכן מספר הנקודות שמקנה הצירוף (נקודות לצירוף).

סטודנטים שילמדו קורס מתוך צירוף עם חפיפות, לאחר שלמדו קורס אחד או יותר מן הצירוף, יוכלו לצבור בגין הקורס האמור מספר נקודות שאינו עולה על ההפרש שנותר להם כדי להגיע למספר הנקודות שמקנה הצירוף.

חלוקת מכסת נקודות הזכות המופחתת בין קורסים מתוך צירוף עם חפיפות תיקבע לפי תכנית הלימודים האישית של הסטודנטים. בכל מקרה, אם אחד מהקורסים שבצירוף הוא קורס חובה בתכנית הלימודים של הסטודנטים, ייוחס הניקוד המופחת לקורס(ים) האחר(ים) שבצירוף.

יש להקפיד ולבדוק בתיאור הקורס שאתם מעוניינים ללמוד אם אין בו מגבלה על קבלת נקודות זכות.

הזן מספר קורס מדויק או אחת המילים בשם הקורס


נקודות
לצירוף
נקודות
לקורס
עד סמסטר
הקורס
מסמסטר
הקורס
שם הקורס   מספר
קורס

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א   20453

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  3 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב   20454
  4 יסודות התכנות בשפת Java   20478

6 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  4 יסודות התכנות בשפת פייתון   20605

9 6 מבוא למדעי המחשב ושפת Java   20441
  6 תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון   20606Back Line