האוניברסיטה הפתוחה
קורסים חופפים
 
 
קורסים חופפים

לקורס: חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142)
לעתים יש חפיפה חלקית או מלאה בין נושאי הלימוד של קורסים שונים. חפיפות כאלה מגבילות את מספר נקודות הזכות הכולל שאפשר לצבור בצירופים מסוימים של קורסים.

הצירופים שביניהם יש חפיפה מצוינים בתיאור הקורס באתר. בכל צירוף מצוין מספר נקודות הזכות שמקנה כל קורס בנפרד (נקודות לקורס) וכן מספר הנקודות שמקנה הצירוף (נקודות לצירוף).

סטודנטים שילמדו קורס מתוך צירוף עם חפיפות, לאחר שלמדו קורס אחד או יותר מן הצירוף, יוכלו לצבור בגין הקורס האמור מספר נקודות שאינו עולה על ההפרש שנותר להם כדי להגיע למספר הנקודות שמקנה הצירוף.

חלוקת מכסת נקודות הזכות המופחתת בין קורסים מתוך צירוף עם חפיפות תיקבע לפי תכנית הלימודים האישית של הסטודנטים. בכל מקרה, אם אחד מהקורסים שבצירוף הוא קורס חובה בתכנית הלימודים של הסטודנטים, ייוחס הניקוד המופחת לקורס(ים) האחר(ים) שבצירוף.

יש להקפיד ולבדוק בתיאור הקורס שאתם מעוניינים ללמוד אם אין בו מגבלה על קבלת נקודות זכות.

הזן מספר קורס מדויק או אחת המילים בשם הקורס


נקודות
לצירוף
נקודות
לקורס
עד סמסטר
הקורס
מסמסטר
הקורס
שם הקורס   מספר
קורס

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 2020א חשבון אינפיניטסימלי 3   20224

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב   20423

6 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א   20406

7 3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142
  7 2020ב חשבון אינפיניטסימלי 3   20224

6 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

7 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 1   20474
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

6 6 2021ג חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142

7 7 2022א חשבון אינפיניטסימלי 2   20475
  3 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול   10142Back Line