האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

היצע קורס לפי סמסטרים

קורס: 00000 -לתשומת לב:
למרות שהאוניברסיטה עושה את מירב המאמצים לדבוק במתוכנן, עשויים לחול שינויים בהיצע הקורס.

ניתן למצוא את היצע הקורס ברחבי הארץ ואת מועדי המפגשים בהנחיה רגילה ובהנחיה
מוגברת בכל המרכזים שבהם האוניברסיטה הפתוחה מלמדת (קמפוסים, מכללות, מוסדות ומרכזי לימוד).