מועדי בחינות אמי"רם


מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
06/11/2018 - 29/08/2018 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 27/11/2018 18/11/2018 2019ב
10/11/2018 - 29/08/2018 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 18/11/2018 18/11/2018 2019ב
06/11/2018 - 29/08/2018 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 20/11/2018 18/11/2018 2019ב
10/11/2018 - 29/08/2018 באר שבע - בית יציב 20/11/2018 20/11/2018 2019ב
10/11/2018 - 29/08/2018 אשדוד - במכללת אשדוד 22/11/2018 21/11/2018 2019ב
10/11/2018 - 29/08/2018 אילת -האוניברסיטה הפתוחה המכללה למינהל 21/11/2018 21/11/2018 2019ב
14/11/2018 - 29/08/2018 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 27/11/2018 25/11/2018 2019ב
17/11/2018 - 29/08/2018 כרמיאל 27/11/2018 27/11/2018 2019ב
17/11/2018 - 29/08/2018 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 29/11/2018 27/11/2018 2019ב
18/11/2018 - 29/08/2018 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 28/11/2018 28/11/2018 2019ב
19/11/2018 - 29/08/2018 טבריה -האוניברסיטה הפתוחה מתחם רימונים 29/11/2018 29/11/2018 2019ב

 

:להרשמה לבחינת אמי"רם באמצעות מערכת שאילתא
לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות > שיבוץ
https://sso.apps.openu.ac.il/login?T_PLACE=https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dmyopt2/sheilta.main


 

מועדי בחינות אמי"ר

מועדי בחינות אמי"ר
:תאריכי בחינות- מידע בקישור הבא
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests-schedule1.html