מועדי בחינות אמי"רם


מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
05/07/2020 - 24/05/2020 אילת -האוניברסיטה הפתוחה המכללה למינהל 16/07/2020 16/07/2020 2021א
07/07/2020 - 24/05/2020 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 21/07/2020 19/07/2020 2021א
07/07/2020 - 24/05/2020 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 22/07/2020 19/07/2020 2021א
09/07/2020 - 24/05/2020 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 27/07/2020 21/07/2020 2021א
12/07/2020 - 24/05/2020 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 27/07/2020 22/07/2020 2021א
13/07/2020 - 24/05/2020 טבריה -האוניברסיטה הפתוחה מתחם רימונים 23/07/2020 23/07/2020 2021א
16/07/2020 - 24/05/2020 באר שבע - בית יציב 29/07/2020 27/07/2020 2021א
18/07/2020 - 24/05/2020 מג'דל שמס-מרכז הגולן להשכלה אקדמית 28/07/2020 28/07/2020 2021א
18/07/2020 - 24/05/2020 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 28/07/2020 28/07/2020 2021א
02/06/2020 - 24/05/2020 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 29/07/2020 29/07/2020 2021א

 

:להרשמה לבחינת אמי"רם באמצעות מערכת שאילתא
לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות > שיבוץ
https://sso.apps.openu.ac.il/login?T_PLACE=https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dmyopt2/sheilta.main


 

מועדי בחינות אמי"ר

מועדי בחינות אמי"ר
:תאריכי בחינות- מידע בקישור הבא
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests-schedule1.html