מועדי בחינות אמי"רם


מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
16/07/2019 - 02/06/2019 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 05/08/2019 28/07/2019 2020א
16/07/2019 - 02/06/2019 האוניברסיטה הפתוחה - מרכז גולן 28/07/2019 28/07/2019 2020א
17/07/2019 - 02/06/2019 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 31/07/2019 29/07/2019 2020א
17/07/2019 - 02/06/2019 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 31/07/2019 29/07/2019 2020א
17/07/2019 - 02/06/2019 באר שבע - בית יציב 04/08/2019 01/08/2019 2020א
23/07/2019 - 02/06/2019 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 06/08/2019 04/08/2019 2020א
24/07/2019 - 02/06/2019 אשדוד - מכללת אשדוד 06/08/2019 05/08/2019 2020א
28/07/2019 - 02/06/2019 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 07/08/2019 07/08/2019 2020א
28/07/2019 - 02/06/2019 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 08/08/2019 08/08/2019 2020א

 

:להרשמה לבחינת אמי"רם באמצעות מערכת שאילתא
לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות > שיבוץ
https://sso.apps.openu.ac.il/login?T_PLACE=https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dmyopt2/sheilta.main


 

מועדי בחינות אמי"ר

מועדי בחינות אמי"ר
:תאריכי בחינות- מידע בקישור הבא
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests-schedule1.html