מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
17/01/2018 - 17/12/2017 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 23/01/2018 21/01/2018 2018ב
17/01/2018 - 17/12/2017 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 23/01/2018 23/01/2018 2018ב
01/01/2017 - 17/12/2017 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 24/01/2018 24/01/2018 2018ב
14/01/2018 - 17/12/2017 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 24/01/2018 24/01/2018 2018ב
21/01/2018 - 02/01/2017 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 25/01/2018 25/01/2018 2018ב
21/01/2018 - 21/12/2017 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 25/01/2018 25/01/2018 2018ב
14/01/2018 - 17/12/2017 באר שבע - בית יציב 25/01/2018 25/01/2018 2018ב