מועדי בחינות אמי"רם


מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
04/01/2020 - 05/12/2019 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 20/01/2020 12/01/2020 2020ב
04/01/2020 - 05/12/2019 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 14/01/2020 12/01/2020 2020ב
04/01/2020 - 05/12/2019 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 14/01/2020 12/01/2020 2020ב
08/01/2020 - 05/12/2019 אשדוד - מכללת אשדוד 16/01/2020 16/01/2020 2020ב
09/01/2020 - 05/12/2019 באר שבע - בית יציב 20/01/2020 19/01/2020 2020ב
09/01/2020 - 05/12/2019 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 21/01/2020 19/01/2020 2020ב
12/01/2020 - 05/12/2019 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 21/01/2020 21/01/2020 2020ב
12/01/2020 - 05/12/2019 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 21/01/2020 21/01/2020 2020ב

 

:להרשמה לבחינת אמי"רם באמצעות מערכת שאילתא
לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות > שיבוץ
https://sso.apps.openu.ac.il/login?T_PLACE=https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dmyopt2/sheilta.main


 

מועדי בחינות אמי"ר

מועדי בחינות אמי"ר
:תאריכי בחינות- מידע בקישור הבא
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests-schedule1.html