מועדי בחינות אמי"רם


מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
04/03/2020 - 22/01/2020 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 17/03/2020 15/03/2020 2020ג
04/03/2020 - 22/01/2020 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 23/03/2020 15/03/2020 2020ג
04/03/2020 - 22/01/2020 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 17/03/2020 15/03/2020 2020ג
09/03/2020 - 22/01/2020 אילת -האוניברסיטה הפתוחה המכללה למינהל 17/03/2020 17/03/2020 2020ג
08/03/2020 - 22/01/2020 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 22/03/2020 18/03/2020 2020ג
08/03/2020 - 22/01/2020 אשדוד - מכללת אשדוד 18/03/2020 18/03/2020 2020ג
09/03/2020 - 06/02/2020 מרכז האוניברסיטה הפתוחה בסחנין 19/03/2020 19/03/2020 2020ג
11/03/2020 - 22/01/2020 באר שבע - בית יציב 23/03/2020 22/03/2020 2020ג
14/03/2020 - 22/01/2020 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 23/03/2020 23/03/2020 2020ג
14/03/2020 - 22/01/2020 כרמיאל 24/03/2020 24/03/2020 2020ג
14/03/2020 - 22/01/2020 האוניברסיטה הפתוחה - מרכז גולן 24/03/2020 24/03/2020 2020ג
14/03/2020 - 22/01/2020 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 24/03/2020 24/03/2020 2020ג
08/03/2020 - 22/01/2020 אשדוד - מכללת אשדוד 31/03/2020 31/03/2020 2020ג

 

:להרשמה לבחינת אמי"רם באמצעות מערכת שאילתא
לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות > שיבוץ
https://sso.apps.openu.ac.il/login?T_PLACE=https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dmyopt2/sheilta.main


 

מועדי בחינות אמי"ר

מועדי בחינות אמי"ר
:תאריכי בחינות- מידע בקישור הבא
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests-schedule1.html