מועדי בחינות אמי"רם


מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
28/02/2021 - 04/01/2021 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 22/03/2021 28/02/2021 2021ג
21/02/2021 - 04/01/2021 באר שבע - בית יציב 09/03/2021 04/03/2021 2021ג
21/02/2021 - 04/01/2021 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 10/03/2021 04/03/2021 2021ג
21/02/2021 - 04/01/2021 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 11/03/2021 04/03/2021 2021ג
21/02/2021 - 04/01/2021 אשדוד - מכללת אשדוד 15/03/2021 14/03/2021 2021ג
02/03/2021 - 07/01/2021 אילת -האוניברסיטה הפתוחה המכללה למינהל 14/03/2021 14/03/2021 2021ג
21/02/2021 - 04/01/2021 טבריה -האוניברסיטה הפתוחה מתחם רימונים 16/03/2021 15/03/2021 2021ג
21/02/2021 - 04/01/2021 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 18/03/2021 17/03/2021 2021ג
26/01/2021 - 04/01/2021 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 21/03/2021 17/03/2021 2021ג
21/02/2021 - 04/01/2021 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 22/03/2021 21/03/2021 2021ג

 

:להרשמה לבחינת אמי"רם באמצעות מערכת שאילתא
לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות > שיבוץ
https://sso.apps.openu.ac.il/login?T_PLACE=https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dmyopt2/sheilta.main


 

מועדי בחינות אמי"ר

מועדי בחינות אמי"ר
:תאריכי בחינות- מידע בקישור הבא
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests-schedule1.html