מועדי בחינות אמי"רם


מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
25/04/2018 - 08/03/2018 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 08/05/2018 01/05/2018 2018ג
25/04/2018 - 08/03/2018 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 06/05/2018 03/05/2018 2018ג
25/04/2018 - 08/03/2018 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 06/05/2018 03/05/2018 2018ג
29/04/2018 - 08/03/2018 אשדוד - במכללת אשדוד 07/05/2018 07/05/2018 2018ג
30/04/2018 - 08/03/2018 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 09/05/2018 08/05/2018 2018ג
30/04/2018 - 08/03/2018 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 08/05/2018 08/05/2018 2018ג
02/05/2018 - 08/03/2018 באר שבע - בית יציב 10/05/2018 10/05/2018 2018ג
02/05/2018 - 08/03/2018 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 10/05/2018 10/05/2018 2018ג

 

:להרשמה לבחינת אמי"רם באמצעות מערכת שאילתא
לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות > שיבוץ
https://sso.apps.openu.ac.il/login?T_PLACE=https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dmyopt2/sheilta.main


 

מועדי בחינות אמי"ר

מועדי בחינות אמי"ר
:תאריכי בחינות- מידע בקישור הבא
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests-schedule1.html