מועדי בחינות אמי"רם


מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
11/05/2019 - 31/03/2019 מרכז האוניברסיטה הפתוחה בסחנין 20/05/2019 20/05/2019 2019ג
11/05/2019 - 31/03/2019 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 29/05/2019 20/05/2019 2019ג
11/05/2019 - 31/03/2019 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 23/05/2019 21/05/2019 2019ג
11/05/2019 - 31/03/2019 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 23/05/2019 21/05/2019 2019ג
14/05/2019 - 31/03/2019 באר שבע - בית יציב 28/05/2019 26/05/2019 2019ג
14/05/2019 - 31/03/2019 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 28/05/2019 26/05/2019 2019ג
18/05/2019 - 31/03/2019 כרמיאל 28/05/2019 28/05/2019 2019ג
18/05/2019 - 31/03/2019 אשדוד - מכללת אשדוד 29/05/2019 29/05/2019 2019ג
19/05/2019 - 31/03/2019 טבריה -האוניברסיטה הפתוחה מתחם רימונים 30/05/2019 30/05/2019 2019ג
19/05/2019 - 31/03/2019 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 30/05/2019 30/05/2019 2019ג

 

:להרשמה לבחינת אמי"רם באמצעות מערכת שאילתא
לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות > שיבוץ
https://sso.apps.openu.ac.il/login?T_PLACE=https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dmyopt2/sheilta.main


 

מועדי בחינות אמי"ר

מועדי בחינות אמי"ר
:תאריכי בחינות- מידע בקישור הבא
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests-schedule1.html