מועדי בחינות אמי"רם


מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
26/12/2018 - 29/11/2018 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 06/01/2019 06/01/2019 2019ב
26/12/2018 - 29/11/2018 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 14/01/2019 06/01/2019 2019ב
26/12/2018 - 29/11/2018 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 08/01/2019 06/01/2019 2019ב
30/12/2018 - 29/11/2018 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 13/01/2019 09/01/2019 2019ב
05/01/2019 - 29/11/2018 באר שבע - בית יציב 15/01/2019 14/01/2019 2019ב
05/01/2019 - 29/11/2018 מרכז האוניברסיטה הפתוחה בסחנין 15/01/2019 15/01/2019 2019ב
06/01/2019 - 29/11/2018 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 17/01/2019 16/01/2019 2019ב
06/01/2019 - 29/11/2018 אשדוד - מכללת אשדוד 17/01/2019 16/01/2019 2019ב
07/01/2019 - 29/11/2018 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 17/01/2019 17/01/2019 2019ב

 

:להרשמה לבחינת אמי"רם באמצעות מערכת שאילתא
לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות > שיבוץ
https://sso.apps.openu.ac.il/login?T_PLACE=https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dmyopt2/sheilta.main


 

מועדי בחינות אמי"ר

מועדי בחינות אמי"ר
:תאריכי בחינות- מידע בקישור הבא
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests-schedule1.html