מועדי בחינות אמי"רם


מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
06/10/2021 - 08/08/2021 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 03/11/2021 01/11/2021 2022ב
20/10/2021 - 08/08/2021 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 04/11/2021 01/11/2021 2022ב
21/10/2021 - 08/08/2021 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 15/11/2021 02/11/2021 2022ב
24/10/2021 - 08/08/2021 באר שבע - בית יציב 09/11/2021 04/11/2021 2022ב
27/10/2021 - 08/08/2021 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 08/11/2021 07/11/2021 2022ב
01/11/2021 - 08/08/2021 טבריה -האוניברסיטה הפתוחה מתחם רימונים 10/11/2021 09/11/2021 2022ב
01/11/2021 - 08/08/2021 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 10/11/2021 09/11/2021 2022ב
31/10/2021 - 08/08/2021 אשדוד - מכללת אשדוד 11/11/2021 11/11/2021 2022ב
04/11/2021 - 09/08/2021 אילת -האוניברסיטה הפתוחה המכללה למינהל 15/11/2021 15/11/2021 2022ב

 

:להרשמה לבחינת אמי"רם באמצעות מערכת שאילתא
לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות > שיבוץ
https://sso.apps.openu.ac.il/login?T_PLACE=https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dmyopt2/sheilta.main


 

מועדי בחינות אמי"ר

מועדי בחינות אמי"ר
:תאריכי בחינות- מידע בקישור הבא
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests-schedule1.html