מועדי בחינות אמי"רם


מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
13/11/2019 - 25/09/2019 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 26/11/2019 24/11/2019 2020ב
13/11/2019 - 25/09/2019 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 25/11/2019 24/11/2019 2020ב
15/11/2019 - 25/09/2019 באר שבע - בית יציב 27/11/2019 25/11/2019 2020ב
16/11/2019 - 25/09/2019 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 28/11/2019 26/11/2019 2020ב
17/11/2019 - 25/09/2019 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 05/12/2019 27/11/2019 2020ב
20/11/2019 - 25/09/2019 אשדוד - מכללת אשדוד 01/12/2019 01/12/2019 2020ב
20/11/2019 - 25/09/2019 האוניברסיטה הפתוחה - מרכז גולן 02/12/2019 02/12/2019 2020ב
24/11/2019 - 25/09/2019 כרמיאל 03/12/2019 03/12/2019 2020ב
20/11/2019 - 25/09/2019 אילת -האוניברסיטה הפתוחה המכללה למינהל 03/12/2019 03/12/2019 2020ב
25/11/2019 - 25/09/2019 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 04/12/2019 04/12/2019 2020ב
25/11/2019 - 25/09/2019 טבריה -האוניברסיטה הפתוחה מתחם רימונים 05/12/2019 05/12/2019 2020ב
25/11/2019 - 25/09/2019 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 05/12/2019 05/12/2019 2020ב

 

:להרשמה לבחינת אמי"רם באמצעות מערכת שאילתא
לימודים אקדמיים > משימות אקדמיות > שיבוץ
https://sso.apps.openu.ac.il/login?T_PLACE=https://sheilta.apps.openu.ac.il/pls/dmyopt2/sheilta.main


 

מועדי בחינות אמי"ר

מועדי בחינות אמי"ר
:תאריכי בחינות- מידע בקישור הבא
https://www.nite.org.il/index.php/he/tests-schedule1.html