תכניות לימודים לתואר ראשון במינהל ומדיניות ציבורית

בוגר במדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית


נושאים קשורים

* תכניות לימודים לתואר ראשון במדיניות ציבורית
* תכניות לימודים לתואר ראשון במדע המדינה
* תכניות לימודים לתואר ראשון במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים
* תכניות לימודים לתואר ראשון בניהול