האוניברסיטה הפתוחה

(630)

לתשומת ליבכם,
השיבוץ למרכז הלימוד בתל אביב הוא טכני בלבד!
מפגשי הקבוצה אליה תשובצו יתקיימו באחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה בתל אביב (קמפוס רמת אביב/אליאנס/ תיכון חדש/הכפר הירוק). השיבוץ הסופי למרכז לימוד ישלח אליכם בלוח המפגשים לקראת פתיחת הסמסטר.

סמסטר 2015א

קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 02 א 20:00-17:00
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 60 ד 13:00-10:00
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 01 ה 20:00-17:00
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 03 ה 20:00-17:00
96290 אימון בכישורי למידה במבוא לפסיכולוגיה 60 ד 17:00-14:00
96291 אימון בכישורי למידה במבוא למיקרוכלכלה 30 ו 13:00-10:00
96293 אימון בלמידה בביולוגיה, תכנית כוללת 01 ה 20:00-17:00
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה 02 א 19:30-17:00
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה 60 ב 12:30-10:00
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה 01 ד 19:30-17:00
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה 03 ה 19:30-17:00
המחלקה למדעי הטבע והחיים
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
20104 החולייתנים 81 ג 20:00-17:00
20104 החולייתנים 01 ד 20:00-17:00
20104 החולייתנים 02 ד 20:00-17:00
20113 יסודות הפיסיקה א 10 ב 17:00-14:00
20116 עולם הכימיה 10 ב 16:00-14:00
20116 עולם הכימיה 81 ג 19:00-17:00
20118 ביולוגיה כללית א 10 ב 17:00-14:00
20118 ביולוגיה כללית א 11 ב 17:00-14:00
20119 ביולוגיה כללית ב 81 ב 20:00-17:00
20119 ביולוגיה כללית ב 83 ב 20:00-17:00
20120 צפונות היקום: אשנב לאסטרונומיה 01 ג 20:00-17:00
20121 אשנב למדעי החיים 01 ה 20:00-17:00
20123 יסודות הפיסיקה לביולוגים א 10 ב 17:00-14:00
20125 יסודות הפיסיקה 81 ד 20:00-17:00
20214 התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) 02 ב 20:00-17:00
20214 התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) 01 ד 20:30-17:30
20237 עולם החיידקים 02 ג 20:00-17:00
20237 עולם החיידקים 01
20275 גנטיקה 81 ד 20:00-17:00
20275 גנטיקה 82 ד 20:00-17:00
20437 כימיה כללית 10 ב 15:00-12:00
20437 כימיה כללית 40 ו 12:00-09:00
20452 התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) 01 ה 20:00-17:00
20468 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים 81 א 19:30-17:00
20470 כימיה כללית א 10 ב 16:30-14:00
20556 פיזיולוגיה של מערכות באדם 01 ד 19:30-17:00
20579 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים 01 ב 20:00-17:30
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10153 מבוא לאנתרופולוגיה 81 א 19:00-17:00
10161 מבוא לחשיבה חברתית 01 א 19:00-17:00
10161 מבוא לחשיבה חברתית 10 א 13:00-11:30
10161 מבוא לחשיבה חברתית 82 א 21:00-19:30
10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה 10 ה 11:00-08:30
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 81 א 21:15-19:15
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 10 ב 10:30-08:30
10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל 01 א 21:15-19:15
10390 מלחמה ואסטרטגיה 81 א 21:15-19:15
10390 מלחמה ואסטרטגיה 10 ב 13:30-11:30
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 10 א 11:00-09:00
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 75 ג 21:15-19:15
10408 מבוא לתקשורת המונים 10 א 11:00-08:30
10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות 10 ה 14:00-12:00
10486 ישראל בעשור הראשון 10 ב 10:30-08:30
10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל 10 ג 12:30-10:30
10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל 81 ד 21:15-19:15
10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל 10 א 11:00-09:00
10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל 81 ד 21:15-19:15
10532 תקשורת כתרבות 10 ג 10:15-08:15
10532 תקשורת כתרבות 82 ג 21:15-19:15
10532 תקשורת כתרבות 81 ד 19:00-17:00
10583 ספורט וחברה 10 ג 15:00-13:00
10611 מבוא למחשבה מדינית 10 ב 11:00-08:30
10611 מבוא למחשבה מדינית 75 ג 19:00-16:30
10612 תקשורת המונים בישראל 81 ד 19:00-17:00
10658 סדנה בעריכה עיתונאית 01 ד 19:00-16:00
10660 דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית 10 א 14:30-11:30
10664 ג'נוסייד (רצח עם) 10 ה 13:30-11:30
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט 81 ד 21:15-19:15
10716 תקשורת ודעת קהל 10 א 13:30-11:30
10716 תקשורת ודעת קהל 81 ד 21:15-19:15
10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 81 ד 21:00-19:00
10723 מדיניות ציבורית 60 ה 12:00-09:00
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל 81 א 21:30-19:30
10758 שיח התקשורת 10 א 13:30-11:30
10769 יסודות המחקר הכמותי א 10 ב 14:00-11:00
12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית 01 ג 20:30-17:30
12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית 30 ו 14:30-11:30
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות 30 ו 11:15-08:15
12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה 01 א 20:30-17:30
12008 תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו 01 ד 21:00-18:00
12015 הסוציאל-דמוקרטיה במערב אירופה 2000-1875 01 ב 20:30-17:30
12021 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי 01 ג 21:00-18:00
12037 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים 01 ד 20:00-17:00
12039 סדנה בכתיבת נייר מדיניות 01 ד 20:00-17:00
12042 סוגיות במדיניות ציבורית 01 ב 21:00-18:00
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית 01 ה 20:00-17:00
14201 פייר בורדייה: טעם, הון תרבותי ואמנויות 01 ג 18:00-16:00
14202 חברה, תרבות וייצוג 01 ב 21:15-18:15
55466 פרקטיקום בהוראת מדעי החברה 01 ה 20:00-17:00
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10104 פסיכולוגיה חברתית 01 ב 19:00-16:00
10104 פסיכולוגיה חברתית 10 ב 13:30-11:00
10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה 81 א 21:15-19:15
10123 קריאה: תאוריה ומעשה 10 ב 13:00-11:00
10125 פסיכולוגיה בחינוך 10 ד 11:00-08:30
10136 מבוא לפסיכולוגיה 12 ג 11:00-08:30
10136 מבוא לפסיכולוגיה 10 ה 11:30-09:00
10136 מבוא לפסיכולוגיה 30 ו 11:30-09:00
10136 מבוא לפסיכולוגיה 40 ו 12:00-09:30
10139 סוגיות בחינוך מיוחד 81 א 21:15-19:15
10139 סוגיות בחינוך מיוחד 10 ג 10:30-08:30
10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה 01 ד 20:00-17:00
10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה 02 ד 20:00-17:00
10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה 10 ד 13:30-11:00
10256 הוראה יחידנית 01 א 21:15-19:15
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 81 ב 20:00-17:30
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 01 ג 20:00-17:30
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 10 ד 14:00-11:30
10269 אישיות: תאוריה ומחקר 01 ה 21:15-19:15
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 84 ג 19:30-16:30
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 11 ד 14:00-11:00
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 40 ו 12:00-09:00
10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 60 ד 11:00-08:30
10485 פרקים בסוציולוגיה של החינוך 10 ה 11:00-09:00
10493 פסיכולוגיה התפתחותית 01 א 21:15-19:15
10493 פסיכולוגיה התפתחותית 82 א 19:00-17:00
10493 פסיכולוגיה התפתחותית 10 ד 13:30-11:30
10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה 81 ב 21:15-19:15
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 01 ב 18:30-16:00
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 02 ב 21:00-18:30
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 60 ד 14:00-11:30
10527 ליקויי למידה 81 א 21:15-19:15
10527 ליקויי למידה 01 ג 19:00-17:00
10527 ליקויי למידה 10 ד 11:00-09:00
10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך 01 א 19:00-17:00
10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית 60 א 14:00-11:30
10575 הזדהות עם קבוצות 60 א 14:00-11:30
10593 ליקויי קריאה 01 א 21:00-19:00
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 01 א 19:00-16:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 12 ג 14:00-11:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 83 ג 21:30-19:00
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 11 ד 11:00-08:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 81 ד 19:00-16:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 82 ד 21:30-19:00
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 40 ו 11:00-08:30
10619 פסיכופתולוגיה 10 ד 11:00-09:00
10635 אתגרים בניהול בית ספר 10 א 13:15-11:15
10686 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות 10 ה 11:00-08:30
10765 פילוסופיה של החינוך 10 ה 13:30-11:30
10904 שינה והפרעות שינה בילדות 01 ג 21:15-19:15
10904 שינה והפרעות שינה בילדות 02 ג 19:00-17:00
10941 מוח וקוגניציה 01 ה 20:30-18:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 81 א 19:00-16:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 84 ב 20:00-17:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 12 ד 14:30-11:30
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 11 ה 15:00-12:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 40 ו 11:15-08:15
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 81 ב 20:00-17:00
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 10 ג 11:00-08:00
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 11 ג 14:30-11:30
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 82 ה 21:15-18:15
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 40 ו 11:15-08:15
55469 סמינר דידקטי בפסיכולוגיה 81 ה 20:00-17:00
55476 אוריינות מחקר בחינוך 01 א 19:00-17:00
91410 התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה 01 ב 19:00-17:00
91443 סדנה: פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 01 ד 21:30-19:30
91443 סדנה: פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 30 ו 11:00-09:00
91444 סדנה לעבודה אמפירית: ליקויי קריאה 01 א 19:30-16:30
91444 סדנה לעבודה אמפירית: ליקויי קריאה 02 ה 19:00-16:00
91455 סדנה לעבודה אמפירית: פסיכו בין-תרבותית 02 ה 20:00-17:00
91455 סדנה לעבודה אמפירית: פסיכו בין-תרבותית 30 ו 12:00-09:00
91457 סדנה לעבודה אמפירית: שיפוט והערכה 01 ד 21:30-19:30
91470 סדנה לעבודה אמפירית: שינה ותהליכי חשיבה 01 ה 21:00-18:00
91474 סדנה לעבודה אמפירית: שינה ואישיות 02 ג 20:00-17:00
91474 סדנה לעבודה אמפירית: שינה ואישיות 01 ה 21:00-18:00
91474 סדנה לעבודה אמפירית: שינה ואישיות 60 ה 14:00-11:00
91475 סדנה ליקויי למידה 30 ו 14:15-11:15
91476 סדנה מנהיגות ויישומיה בחינוך 01 ה 21:00-18:00
91479 סדנה לעבודה אמפירית: נוירופסיכולוגיה 01 א 19:30-16:30
91479 סדנה לעבודה אמפירית: נוירופסיכולוגיה 02 ה 19:00-16:00
91481 סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בהפרעות קשב 30 ו 12:00-09:00
מתמטיקה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
04101 אשנב למתמטיקה 11 ב 17:00-14:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 10 ג 10:30-08:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 82 ה 20:30-18:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 40 ו 10:30-08:00
10444 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 82 ב 21:15-18:15
20109 אלגברה לינארית 1 10 א 14:30-11:30
20109 אלגברה לינארית 1 11 ב 17:00-14:00
20109 אלגברה לינארית 1 83 ד 21:00-18:00
20109 אלגברה לינארית 1 40 ו 11:30-08:30
20230 מבנים אלגבריים 40 ו 12:00-09:00
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 10 ד 11:00-08:00
20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 10 ב 17:00-14:00
20425 הסתברות לתלמידי מדעי המחשב 30 ו 11:30-08:30
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 83 א 21:00-18:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 10 ב 17:00-14:00
20476 מתמטיקה בדידה 83 א 17:30-15:00
20476 מתמטיקה בדידה 10 ב 11:30-09:00
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים 10 ג 14:30-11:30
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים 82 ה 21:00-18:00
30204 הסקה סטטיסטית 10 ב 14:00-11:30
מדעי המחשב
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
20127 יישומי מחשב מתקדמים 81 ג 18:30-16:00
20127 יישומי מחשב מתקדמים 82 ג 21:15-18:45
20127 יישומי מחשב מתקדמים 01 ד 18:45-16:15
20277 מערכות בסיסי-נתונים 10 ב 12:30-09:30
20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע 01 ב 20:30-18:00
20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע 10 ג 11:00-08:30
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 10 א 13:00-10:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 01 ב 21:15-19:15
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 02 ב 19:00-17:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 83 ב 20:00-17:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 82 ג 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 81 ד 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 84 ה 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 30 ו 10:30-08:30
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 31 ו 12:45-10:45
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 40 ו 11:30-08:30
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 01 א 19:00-17:00
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 81 ג 19:00-17:00
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב 01 א 21:15-19:15
20465 מעבדה בתכנות מערכות 02 ד 21:15-18:45
20465 מעבדה בתכנות מערכות 40 ו 10:45-08:15
20466 לוגיקה למדעי המחשב 81 ב 21:15-19:15
20466 לוגיקה למדעי המחשב 01 ג 21:00-18:00
20478 יסודות התכנות בשפת Java 82 ב 17:30-15:30
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 01 ב 19:00-17:00
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 02 ב 21:00-19:00
20554 תכנות מתקדם בשפת Java 82 ג 21:00-18:30
20554 תכנות מתקדם בשפת Java 30 ו 11:30-08:30
20580 מבוא לקריפטוגרפיה 01 א 20:30-18:00
20906 תכנות מונחה עצמים 01 ב 19:00-16:00
22910 נושאים נבחרים באלגוריתמים 01 ד 21:00-18:00
22913 עיבוד תמונה 01 ד 21:15-19:15
22919 ניתוח ועיצוב מונחה עצמים 01 ג 20:00-17:00
22928 מבוא לראייה ממוחשבת 01 א 19:00-17:00
הנדסת תעשייה וניהול
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10571 מערכות ייצור משולבות מחשב 10 ג 14:30-09:30
10579 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה 81 ג 20:30-17:30
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה 81 א 21:00-18:00
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה 01 ד 21:00-18:00
10715 חקר עבודה 81 ב 21:30-18:30
10715 חקר עבודה 10 ד 14:30-11:30
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול 10 ג 17:00-14:30
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול 01 ד 19:30-17:00
10923 פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול 01
10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית 10 ב 17:00-14:30
10948 בקרת איכות 81 ב 21:00-18:00
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10124 אמנות בעידן הטכנולוגי 01 ה 19:00-17:00
10148 מוסיקה ממבט ראשון 81 ג 21:00-18:00
10167 פיתוח שמיעה 76 ד 11:00-09:00
10167 פיתוח שמיעה 81 ד 21:30-19:30
10215 החיזיון השקספירי 01 ה 20:00-17:00
10232 אמנות הרנסנס באיטליה 01 ה 19:00-17:00
10246 עמוס עוז וא"ב יהושע - התחלות 01 א 20:00-17:00
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים 10 ב 11:00-09:00
10411 האופרה 01 א 19:00-17:00
10421 מבוא לקולנוע ישראלי 01 ה 20:00-17:00
10489 תולדות האמנות: מבוא כללי 10 ב 12:00-10:00
10489 תולדות האמנות: מבוא כללי 81 ג 21:15-19:15
10489 תולדות האמנות: מבוא כללי 01 ה 19:00-17:00
10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי 81 ד 20:00-17:00
10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי 01 ה 20:45-18:15
10626 הסגנון הקלאסי 01 ד 21:15-19:15
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 01 א 21:00-18:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 81 א 21:00-18:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 10 ב 17:00-14:00
10641 לשון, חברה ותרבות 01 ד 19:00-17:00
10655 הקולנוע כהיסטוריה 01 ג 21:30-18:30
10677 מבנים הרמוניים א 01 ב 19:00-17:00
10683 תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 01 ד 19:00-16:00
10719 תולדות הג'ז 01 ד 19:00-17:00
10732 תולדות המוסיקה המערבית א 01 ד 19:00-17:00
10747 הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה 01 ד 19:00-16:00
10767 מוסיקה ויצירה בסביבה ממוחשבת 01 א 21:15-19:15
10785 מוסיקה פופולרית בישראל 01 ג 21:00-19:00
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע 01 ב 19:30-17:00
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע 10 ד 12:15-10:15
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע 81 ה 18:00-16:00
14203 יהדות, עבריות, ישראליות: היבטים תרבותיים 01 ד 18:00-16:00
14206 רב-תרבותיות בישראל 01 ב 18:00-16:00
14207 סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות 01 ד 20:15-18:15
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה 10 א 14:00-11:30
10110 יוון הקלאסית 01 ה 21:15-19:15
10122 בעיות בפילוסופיה של המוסר 10 א 13:30-11:30
10204 יהודים בעידן של תמורות 76 ג 11:00-09:00
10208 ירושלים לדורותיה 10 א 11:00-09:00
10222 תולדות התקופה ההלניסטית 01 א 18:00-16:00
10248 פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו 10 א 11:00-09:00
10265 תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 70 א 20:30-18:00
10423 מבית לאומי למדינה בדרך 81 א 19:00-17:00
10425 המזרח התיכון בין מלחמות-העולם 01 א 20:30-18:00
10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת 10 א 11:00-09:00
10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה 01 ה 19:00-17:00
10667 ספר בראשית 81 ג 20:30-18:30
10756 יסודות מדעי הקוגניציה 70 ה 17:45-15:45
55155 מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל 01 ד 20:00-17:00
55169 מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה 01 ב 21:00-18:00
המחלקה לניהול ולכלכלה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10126 מבוא למקרוכלכלה 11 ב 13:30-10:30
10126 מבוא למקרוכלכלה 81 ה 21:00-18:00
10126 מבוא למקרוכלכלה 41 ו 14:30-11:30
10131 מבוא למיקרוכלכלה 10 ב 11:00-08:00
10131 מבוא למיקרוכלכלה 11 ב 17:00-14:00
10131 מבוא למיקרוכלכלה 85 ה 21:15-18:15
10131 מבוא למיקרוכלכלה 40 ו 11:00-08:00
10131 מבוא למיקרוכלכלה 41 ו 14:30-11:30
10230 תורת המימון 11 ג 14:30-11:30
10230 תורת המימון 76 ד 14:30-11:30
10230 תורת המימון 40 ו 11:15-08:15
10279 ניהול משאבי אנוש 81 ג 21:15-19:15
10280 יסודות החשבונאות 01 א 20:30-17:30
10280 יסודות החשבונאות 81 ב 21:00-18:00
10280 יסודות החשבונאות 10 ג 14:30-11:30
10280 יסודות החשבונאות 83 ג 21:00-18:00
10280 יסודות החשבונאות 30 ו 11:00-08:00
10280 יסודות החשבונאות 40 ו 11:00-08:00
10281 ניהול השיווק 10 ג 11:15-08:45
10281 ניהול השיווק 11 ד 14:00-11:30
10284 מושגי יסוד באקונומטריקה 10 ה 14:45-11:45
10344 ניהול הפרסום 71 ב 14:45-12:15
10389 ניתוח דוחות פיננסיים 82 ה 21:15-19:15
10398 כלכלה מוניטרית בין-לאומית 01 ג 20:30-18:00
10430 התנהגות ארגונית 11 ב 14:00-11:30
10430 התנהגות ארגונית 82 ב 21:30-19:00
10430 התנהגות ארגונית 10 ג 14:00-11:30
10430 התנהגות ארגונית 40 ו 11:00-08:30
10455 התנהגות צרכנים 10 ג 13:30-11:30
10502 העדפה ובחירה חברתית 70 ב 18:00-15:00
10519 כלכלת עבודה 81 ב 18:00-16:00
10523 מוסר ועסקים 82 א 20:30-18:00
10523 מוסר ועסקים 10 ד 13:30-11:00
10599 חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים 70 ב 18:00-15:00
10627 תורת המחירים א 10 ג 11:30-08:30
10628 תורת המחירים ב 10 ה 11:30-08:30
10666 מסים א 81 ה 21:15-18:15
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים 40 ו 11:00-08:00
10697 חשבונאות ניהולית - לחשבונאים 10 ב 14:30-11:30
10697 חשבונאות ניהולית - לחשבונאים 40 ו 14:30-11:30
10705 ביקורת חשבונות 40 ו 14:30-11:30
10706 חשבונאות פיננסית א 81 ה 21:15-18:15
10720 חשבונאות פיננסית ב 81 ד 20:00-17:00
10720 חשבונאות פיננסית ב 82 ה 21:15-18:15
10735 מבוא למשפט ויסודות המשפט 40 ו 14:00-11:30
10794 מקרו כלכלה ב 01 א 21:15-19:15
10800 דיני חוזים 10 ג 13:30-11:30
10800 דיני חוזים 81 ג 21:15-19:15
10800 דיני חוזים 83 ד 19:00-17:00
10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה 10 ב 13:00-11:00
10908 ניהול אסטרטגי 40 ו 13:15-11:15
10910 דוחות כספיים מאוחדים 40 ו 11:00-08:00
10913 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים 81 ה 19:00-16:30
10922 חשבונאות פיננסית מתקדמת 40 ו 14:30-11:30
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי 40 ו 12:00-09:30
13001 חקר ביצועים 01 ב 21:00-18:00
13001 חקר ביצועים 02 ג 21:00-18:00
13001 חקר ביצועים 30 ו 14:15-11:15
13002 חשבונאות למנהלים 03 ד 20:30-17:30
13002 חשבונאות למנהלים 30 ו 12:00-09:00
13003 שיווק 01 ב 21:00-18:00
13003 שיווק 03 ה 21:00-18:00
13003 שיווק 30 ו 14:15-11:15
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 01 א 21:00-18:00
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 30 ו 11:00-08:00
13005 ניהול פיננסי 01 א 20:30-17:30
13005 ניהול פיננסי 03 ג 20:30-17:30
13005 ניהול פיננסי 30 ו 11:00-08:00
13008 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 01 ד 20:30-17:30
13012 אתיקה בעסקים 70 ב 21:15-18:15
13013 נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 01 ה 21:00-18:00
13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום 01 ב 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 01 ג 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 02 ד 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 30 ו 11:00-08:00
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום 01 ה 21:00-18:00
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום 30 ו 12:00-09:00
13018 דיני תאגידים למנהלים 01 ה 20:30-18:00
13019 תרבות וניהול 01 ה 20:00-17:00
13020 כלכלה בין-לאומית: היבטים מוניטריים 70 ה 21:15-18:15
13021 ניתוח ועיצוב מערכות מידע: שילוב תהליכים 01 ג 21:00-18:00
13022 ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל 01 ד 20:00-17:00
13023 מנהיגות בארגונים 01 א 21:00-18:00
13026 תורת המיקום 74 ו 12:00-09:00
13027 אסטרטגיה של התפעול 70 ד 18:00-15:00
13032 ניהול פרויקטים למינהל עסקים 70 א 21:15-18:15
13032 ניהול פרויקטים למינהל עסקים 30 ו 12:00-09:00
13033 שוק ההון, תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית 01 א 20:30-17:30
13035 מימון עסקי רב-לאומי 71 ב 12:00-09:00
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה 74 ו 12:00-09:00
13037 מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה 71 ג 15:15-12:15
13042 דיני הסחר הבין-לאומי 70 ה 21:15-18:15
13044 תורת המשחקים - יישומים לניהול 71 ה 12:00-09:00
13101 סמינר: הערך האינפורמטיבי של הדיווח הכספי 01 ג 20:30-17:30
13201 סמינר: כלכלה ומימון התנהגותיים 01 ב 20:30-17:30
13401 סמינר: השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי 01 ב 20:30-17:30
13501 סמינר: כלכלת כוח אדם 30 ו 11:30-08:30
13801 סמינר: שווקים אלקטרוניים 70 ב 21:15-18:15
13802 סמינר: ניהול ידע 01 ה 20:30-17:30
13803 סמינר: מתודולוגיות פיתוח מערכות מידע 01 א 20:30-17:30
91415 מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים 75 ד 21:15-18:15
91416 מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים - אלגברה 70 ד 21:15-18:15
91440 קורס הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 81 א
ו
21:15-18:15
11:15-08:15
91487 סדנה לעבודה אמפירית: כלכלת ישראל 01 ב 20:00-17:00
91502 סדנה לכתיבת ע"ס ביטחון סוציאלי 01 ג 21:00-18:00
91503 סדנה לכתיבת ע"ס במוסר ועסקים 01 ה 21:00-17:30
91601 חשבונאות פיננסית מתקדמת - שנת השלמה 81 ג
ו
14:30-08:30
13:45-08:30
91603 ביקורת בענפים מיוחדים 81 ג 21:00-15:00
91606 שינויי מבנה ותכנון המס 75 ה 17:30-15:30
91608 מיסים עקיפים - מעמ, ומיסוי מקרקעין 75 ה 21:00-18:00
96032 ע"ס דוחות כספיים מאוחדים 02 א 20:00-17:00
96032 ע"ס דוחות כספיים מאוחדים 01 ב 20:00-17:00
96032 ע"ס דוחות כספיים מאוחדים 30 ו 11:00-08:00
היחידה לאנגלית
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
31015 אנגלית רמה A למדעי החברה 82 ב 21:00-18:00
31015 אנגלית רמה A למדעי החברה 01 ה 21:00-18:00
31015 אנגלית רמה A למדעי החברה 10 ה 15:00-12:00
31015 אנגלית רמה A למדעי החברה 40 ו 12:00-09:00
היחידה לאנגלית-קורסים מכינים
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
61133 אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה B) 10 ב 11:00-08:00
61133 אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה B) 30 ו 12:00-09:00
61134 אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה C) 01 א 21:00-18:00