האוניברסיטה הפתוחה

(630)

לתשומת ליבכם,
השיבוץ למרכז הלימוד בתל אביב הוא טכני בלבד!
מפגשי הקבוצה אליה תשובצו יתקיימו באחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה בתל אביב (קמפוס רמת אביב/אליאנס/ תיכון חדש/הכפר הירוק). השיבוץ הסופי למרכז לימוד ישלח אליכם בלוח המפגשים לקראת פתיחת הסמסטר.

סמסטר 2016ב

קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
96265 סדנת הכנה לסטטיסטיקה - מיומנויות חשבון 01
96265 סדנת הכנה לסטטיסטיקה - מיומנויות חשבון 60
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 60 ד 13:00-10:00
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 61 ד 13:00-10:00
96290 אימון בכישורי למידה במבוא לפסיכולוגיה 60 ד 17:00-14:00
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה 60 ב 12:30-10:00
המחלקה למדעי הטבע והחיים
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
20113 יסודות הפיסיקה א 01 ה 20:00-17:00
20113 יסודות הפיסיקה א 40 ו 12:00-09:00
20114 יסודות הפיסיקה ב 10 ב 17:00-14:00
20114 יסודות הפיסיקה ב 01 ג 20:00-17:00
20116 עולם הכימיה 10 ב 16:00-14:00
20116 עולם הכימיה 81 ג 19:00-17:00
20118 ביולוגיה כללית א 10 ב 17:00-14:00
20119 ביולוגיה כללית ב 81 ב 20:00-17:00
20119 ביולוגיה כללית ב 82 ד 20:00-17:00
20124 יסודות הפיסיקה לביולוגים ב 10 ב 17:00-14:00
20248 גלים ואופטיקה 01 א 19:00-16:00
20292 עולם הנגיפים 01 ג 19:00-17:00
20313 רביית היונקים 01 ב 20:00-17:00
20322 אימונולוגיה 01 ב 20:00-17:00
20404 כימיה אי-אורגנית 81 ב 20:30-18:00
20437 כימיה כללית 10 ב 15:00-12:00
20468 גנטיקה של האדם: היבטים רפואיים ואתיים 81 א 19:30-17:00
20470 כימיה כללית א 10 ב 16:30-14:00
20480 כימיה כללית ב 10 ב 17:00-14:30
20490 כימיה כללית ב לביולוגים 10 ב 17:00-14:30
20913 פיסיקה של מצב מוצק 01 ה 20:00-17:00
20916 מעבדה בפיסיקה ג' 01 ה 20:00-17:00
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10153 מבוא לאנתרופולוגיה 10 א 11:00-09:00
10161 מבוא לחשיבה חברתית 01 א 19:00-17:00
10161 מבוא לחשיבה חברתית 10 א 13:00-11:30
10161 מבוא לחשיבה חברתית 82 א 21:00-19:30
10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה 10 ה 11:00-08:30
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 01 א 20:30-18:00
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 81 א 21:15-19:15
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 10 ב 10:30-08:30
10206 צמיחת המדינות החדשות באפריקה 10 ב 13:00-11:00
10206 צמיחת המדינות החדשות באפריקה 01 ג 21:00-18:00
10270 סטייה חברתית 10 א 13:30-11:30
10270 סטייה חברתית 01 ד 21:15-19:15
10270 סטייה חברתית 81 ד 19:00-17:00
10342 דת, מדינה ופוליטיקה 10 א 13:30-11:30
10390 מלחמה ואסטרטגיה 81 א 21:15-19:15
10390 מלחמה ואסטרטגיה 10 ב 13:30-11:30
10390 מלחמה ואסטרטגיה 01 ג 20:30-18:00
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 10 א 11:00-09:00
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 75 א 18:00-16:00
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 40 ו 10:00-08:00
10408 מבוא לתקשורת המונים 10 א 11:00-08:30
10408 מבוא לתקשורת המונים 11 ב 16:30-14:00
10431 מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה 10 ה 13:30-11:30
10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי 10 ג 11:15-08:15
10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות 81 א 19:00-17:00
10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות 10 ה 14:00-12:00
10454 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית 10 ב 10:30-08:30
10459 יסודות השלטון המקומי 10 ד 13:30-11:30
10459 יסודות השלטון המקומי 81 ד 19:00-17:00
10482 היסטוריה דיפלומטית, 1945-1900 01 ג 19:00-17:00
10495 מגמות בחברה הישראלית 10 א 13:15-11:15
10495 מגמות בחברה הישראלית 81 ד 21:00-19:00
10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל 10 ג 12:30-10:30
10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל 10 א 11:00-09:00
10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל 81 ד 21:15-19:15
10532 תקשורת כתרבות 10 ג 10:15-08:15
10532 תקשורת כתרבות 81 ד 19:00-17:00
10576 פערים ואי-שוויון בישראל 81 ד 19:00-17:00
10583 ספורט וחברה 10 ג 15:00-13:00
10608 סדנה: סוגיות במינהל ציבורי בישראל 01
10611 מבוא למחשבה מדינית 10 ב 11:00-08:30
10611 מבוא למחשבה מדינית 40 ו 12:00-09:30
10612 תקשורת המונים בישראל 10 א 11:00-09:00
10612 תקשורת המונים בישראל 11 ב 16:00-14:00
10621 סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט 01 ג 20:00-17:00
10621 סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט 60 ה 11:30-08:30
10658 סדנה בעריכה עיתונאית 60 ב 11:30-08:30
10658 סדנה בעריכה עיתונאית 01 ד 19:00-16:00
10660 דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית 01 א 20:00-17:00
10660 דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית 10 א 14:30-11:30
10660 דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית 81 א 21:15-18:15
10664 ג'נוסייד (רצח עם) 10 ה 13:30-11:30
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט 81 ד 21:15-19:15
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט 10 ה 11:30-09:30
10716 תקשורת ודעת קהל 10 א 13:30-11:30
10716 תקשורת ודעת קהל 01 ה 19:30-17:00
10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 10 א 11:00-09:00
10723 מדיניות ציבורית 01 א 19:00-16:00
10723 מדיניות ציבורית 10 ד 11:15-08:15
10723 מדיניות ציבורית 81 ד 20:00-17:00
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל 81 א 21:15-19:15
10758 שיח התקשורת 10 א 13:30-11:30
10775 יסודות המחקר הכמותי ב 10 ב 14:00-11:00
12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית 01 ג 20:30-17:30
12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית 30 ו 14:30-11:30
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות 01 ג 20:30-17:30
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות 30 ו 11:15-08:15
12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה 01 א 20:30-17:30
12004 מחאה כהשתתפות פוליטית 01 ב 20:30-17:30
12005 ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות 01 א 20:30-17:30
12008 תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו 01 ד 21:00-18:00
12016 דמוקרטיה, גלובליזציה וביטחון 01 ב 21:00-18:00
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות 01 ב 21:00-18:00
12019 מכאוב הדעת: סוגיות בהוראת השואה 01 ב 20:30-17:30
12026 דמוקרטיה ופמיניזם 30 ו 11:30-08:30
12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות 30 ו 14:30-11:30
12042 סוגיות במדיניות ציבורית 01 ב 21:00-18:00
12043 ניתוח מדיניות 01 ג 20:30-17:30
12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה 30 ו 11:15-08:15
12192 רגולציה בעידן של משילות 01 ג 20:00-17:00
14204 גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות 01 ה 18:00-16:00
14210 שיטות מחקר איכותניות (תואר שני) 01 ב 20:30-17:30
14211 תרבות פופולרית 01 ד 20:15-18:15
14213 מדע ותרבות 01 ד 18:00-16:00
69007 דידקטיקה של הוראת האזרחות 01 א 19:00-16:30
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10104 פסיכולוגיה חברתית 10 ב 13:30-11:00
10104 פסיכולוגיה חברתית 01 ג 19:00-16:00
10104 פסיכולוגיה חברתית 40 ו 11:30-09:00
10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה 81 א 21:15-19:15
10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה 10 ג 13:00-11:00
10123 קריאה: תאוריה ומעשה 10 ב 13:00-11:00
10125 פסיכולוגיה בחינוך 10 ד 11:00-08:30
10136 מבוא לפסיכולוגיה 12 ג 11:30-08:30
10136 מבוא לפסיכולוגיה 11 ד 11:30-08:30
10136 מבוא לפסיכולוגיה 10 ה 12:00-09:00
10136 מבוא לפסיכולוגיה 82 ה 21:00-18:00
10136 מבוא לפסיכולוגיה 30 ו 11:30-09:00
10139 סוגיות בחינוך מיוחד 81 א 21:30-19:30
10139 סוגיות בחינוך מיוחד 10 ג 10:30-08:30
10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה 10 ד 13:30-11:00
10256 הוראה יחידנית 10 א 14:30-12:30
10256 הוראה יחידנית 01 ב 21:15-19:15
10256 הוראה יחידנית 81 ד 21:15-19:15
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 81 ב 20:00-17:30
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 01 ג 20:00-17:30
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 10 ד 13:30-11:00
10269 אישיות: תאוריה ומחקר 81 ה 21:15-19:15
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 83 ב 21:30-18:30
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 10 ג 14:00-11:00
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 84 ג 19:30-16:30
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 11 ד 14:00-11:00
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 82 ד 19:30-16:30
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 81 ה 21:30-18:30
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 40 ו 12:00-09:00
10286 רגרסיה וניתוח שונות 01 ה 21:30-18:30
10286 רגרסיה וניתוח שונות 10 ה 11:00-08:00
10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 60 ד 11:00-08:30
10485 פרקים בסוציולוגיה של החינוך 10 ה 11:00-09:00
10493 פסיכולוגיה התפתחותית 01 א 21:15-19:15
10493 פסיכולוגיה התפתחותית 10 ד 15:30-13:30
10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה 60 ג 14:30-12:30
10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה 82 ה 21:15-19:15
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 01 ב 18:30-15:30
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 02 ב 21:30-18:30
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 60 ד 14:00-11:00
10527 ליקויי למידה 81 א 21:15-19:15
10527 ליקויי למידה 10 ד 11:00-09:00
10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך 01 א 19:00-17:00
10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך 10 ד 13:30-11:30
10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית 60 א 14:00-11:00
10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית 01 ג 18:30-15:30
10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית 02 ג 21:30-18:30
10575 הזדהות עם קבוצות 60 א 14:00-11:00
10575 הזדהות עם קבוצות 01 ב 19:00-16:00
10593 ליקויי קריאה 01 א 21:00-18:30
10593 ליקויי קריאה 60 ג 11:00-08:30
10619 פסיכופתולוגיה 11 ג 11:00-09:00
10619 פסיכופתולוגיה 10 ד 11:00-09:00
10619 פסיכופתולוגיה 81 ה 21:15-19:15
10686 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות 01 ה 21:30-18:30
10686 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות 10 ה 11:00-08:00
10711 מחוננות וכישרונות מיוחדים 01 ד 21:15-19:15
10759 אינטליגנציה רגשית 01 ב 19:00-17:00
10765 פילוסופיה של החינוך 81 א 19:00-17:00
10765 פילוסופיה של החינוך 10 ה 13:30-11:30
10781 פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה 01 ג 19:30-16:30
10904 שינה והפרעות שינה בילדות 60 ב 11:30-09:00
10904 שינה והפרעות שינה בילדות 01 ד 21:30-19:00
10935 נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית 60 ג 13:30-11:00
10941 מוח וקוגניציה 01 ה 20:30-18:00
10941 מוח וקוגניציה 10 ב 13:45-11:45
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 84 ב 20:00-17:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 10 ד 11:00-08:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 12 ד 14:30-11:30
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 11 ה 15:00-12:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 82 ה 18:00-15:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 40 ו 11:15-08:15
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 10 ג 11:00-08:00
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 11 ג 14:30-11:30
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 82 ה 21:15-18:15
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 40 ו 11:15-08:15
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 41 ו 14:30-11:30
55157 דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה 81 ה 19:00-17:00
55476 אוריינות מחקר בחינוך 01 א 19:00-16:30
91442 סדנה לעבודה אמפירית: הזדהות עם קבוצות 01 ג 19:00-16:00
91444 סדנה לעבודה אמפירית: ליקויי קריאה 01 ד 19:00-16:00
91455 סדנה לעבודה אמפירית: פסיכו בין-תרבותית 01 א 20:00-17:00
91455 סדנה לעבודה אמפירית: פסיכו בין-תרבותית 02 ה 20:00-17:00
91455 סדנה לעבודה אמפירית: פסיכו בין-תרבותית 30 ו 12:00-09:00
91475 סדנה ליקויי למידה 30 ו 14:00-11:00
91477 סדנה: פעילות גומלין בכיתה 01 ה 20:00-17:00
91479 סדנה לעבודה אמפירית: נוירופסיכולוגיה 01 ד 19:00-16:00
91481 סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בהפרעות קשב 30 ו 12:00-09:00
91482 סדנה לכתיבת ע"ס בהכנסת שינויים 01 ה 20:00-17:00
מתמטיקה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
04101 אשנב למתמטיקה 10 ג 11:00-08:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 10 ג 10:30-08:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 82 ה 20:30-18:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 40 ו 10:30-08:00
10444 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 82 ב 21:00-18:00
10444 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 40 ו 12:30-09:30
20109 אלגברה לינארית 1 10 א 14:30-11:30
20109 אלגברה לינארית 1 11 ב 17:00-14:00
20109 אלגברה לינארית 1 83 ד 21:00-18:00
20109 אלגברה לינארית 1 82 ה 21:00-18:00
20216 תורת המשחקים 01 ה 20:00-17:00
20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים 81 ד 21:15-19:15
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 10 ד 11:00-08:00
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 40 ו 11:00-08:00
20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 10 ב 17:00-14:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 83 א 21:00-18:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 10 ב 17:00-14:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 02 ג 21:00-18:00
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 10 ב 17:00-14:00
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 81 ד 21:00-18:00
20476 מתמטיקה בדידה 10 ב 11:30-09:00
20476 מתמטיקה בדידה 11 ב 16:30-14:00
20476 מתמטיקה בדידה 82 ג 20:00-17:30
20492 השלמות בחשבון אינטגרלי 60 ב 17:00-14:00
20492 השלמות בחשבון אינטגרלי 01 ד 21:00-18:00
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים 10 ג 14:30-11:30
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים 82 ה 21:00-18:00
30204 הסקה סטטיסטית 10 ב 14:00-11:30
מדעי המחשב
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10944 מודלים חישוביים במדעי הקוגניציה 70 ה 18:00-15:30
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 10 ב 13:00-10:00
20433 מבני נתונים 10 ג 14:30-11:30
20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע 01 ב 20:30-18:00
20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע 10 ג 11:00-08:30
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 10 א 13:00-10:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 01 ב 21:15-19:15
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 02 ב 19:00-17:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 11 ב 17:00-14:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 83 ב 20:00-17:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 82 ג 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 81 ד 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 84 ה 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 30 ו 10:30-08:30
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 31 ו 12:45-10:45
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 40 ו 11:30-08:30
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 01 א 19:00-17:00
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 10 ב 11:00-09:00
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 81 ג 19:00-17:00
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב 01 א 21:15-19:15
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב 10 ב 13:15-11:15
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב 81 ג 21:15-19:15
20465 מעבדה בתכנות מערכות 02 ד 21:15-18:45
20465 מעבדה בתכנות מערכות 40 ו 10:45-08:15
20466 לוגיקה למדעי המחשב 81 ב 21:15-19:15
20478 יסודות התכנות בשפת Java 82 ב 18:00-15:30
20478 יסודות התכנות בשפת Java 10 ד 16:30-14:00
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 01 ב 19:00-17:00
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 02 ב 21:00-19:00
20554 תכנות מתקדם בשפת Java 01 ב 21:00-18:00
20554 תכנות מתקדם בשפת Java 82 ג 21:00-18:30
20554 תכנות מתקדם בשפת Java 30 ו 11:30-08:30
20560 סמינר: ממדעי המחשב להוראתם 01 ד 21:00-17:00
20562 גרפיקה ממוחשבת 01 א 21:00-18:00
20562 גרפיקה ממוחשבת 81 ג 21:00-18:00
20905 שפות תכנות 81 א 21:00-18:00
20905 שפות תכנות 01 ג 19:00-16:00
20905 שפות תכנות 40 ו 13:00-10:00
20906 תכנות מונחה עצמים 01 ב 19:00-16:00
22905 גאומטריה חישובית 01 ד 21:00-18:00
22910 נושאים מתקדמים באלגוריתמים 01 א 20:00-17:00
22912 מערכות תגובתיות ומערכות זמן אמת 01 ג 20:00-17:00
22922 אלגוריתמי קירוב 01 א 20:00-17:00
22923 אבטחת מערכות תוכנה 01 ד 20:00-17:30
22931 ניהול מיזמי תוכנה 01 ה 20:00-17:30
הנדסת תעשייה וניהול
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10163 מבוא להנדסת תעשייה 01 ד 19:00-17:00
10163 מבוא להנדסת תעשייה 40 ו 11:00-09:00
10579 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה 81 ד 21:00-18:00
10580 תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות 81 ב 21:00-18:30
10580 תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות 60 ד 16:30-14:00
10687 ניהול התפעול 1 01 א 20:30-17:30
10688 ניהול התפעול 2 10 ד 16:00-14:00
10702 ארגונומיה 01 ב 21:30-18:30
10702 ארגונומיה 60 ב 14:30-11:30
10702 ארגונומיה 81 ד 19:00-17:00
10708 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10 ד 13:30-10:30
10708 יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 81 ד 19:30-16:30
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים 01 א 21:00-18:00
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים 10 ד 13:30-11:00
10923 פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול 01
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10113 מבוא למוסיקה 01 ג 21:30-19:30
10124 אמנות בעידן הטכנולוגי 01 ה 19:00-17:00
10148 מוסיקה ממבט ראשון 81 ג 21:00-18:00
10154 החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון 01 ה 19:00-16:30
10158 מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב 01 ג 19:15-17:15
10232 אמנות הרנסנס באיטליה 01 ה 19:00-17:00
10232 אמנות הרנסנס באיטליה 81 ה 19:00-17:00
10251 המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך 01 ד 19:00-17:00
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים 10 ב 11:00-09:00
10421 מבוא לקולנוע ישראלי 01 ג 20:00-17:00
10421 מבוא לקולנוע ישראלי 81 ד 21:00-18:00
10487 מיתוסים בתרבות הישראלית 81 ה 18:00-16:00
10489 תולדות האמנות: מבוא כללי 10 ב 12:00-10:00
10489 תולדות האמנות: מבוא כללי 81 ג 21:15-19:15
10489 תולדות האמנות: מבוא כללי 01 ה 19:00-17:00
10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי 81 ד 20:00-17:00
10551 ניצולי השואה בקולנוע הישראלי 81 ד 19:00-16:00
10578 הקולנוע הפלסטיני 01 ג 19:00-17:00
10578 הקולנוע הפלסטיני 81 ג 19:00-17:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 01 א 21:00-18:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 81 א 21:00-18:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 10 ב 17:00-14:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 82 ב 21:00-18:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 83 ג 19:00-16:00
10641 לשון, חברה ותרבות 01 ד 19:00-17:00
10648 תולדות הקולנוע א: 1939-1895 01 ג 20:00-17:00
10648 תולדות הקולנוע א: 1939-1895 40 ו 14:00-11:00
10655 הקולנוע כהיסטוריה 81 ב 21:30-18:30
10655 הקולנוע כהיסטוריה 01 ג 21:30-18:30
10683 תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 81 א 21:00-18:00
10683 תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 01 ד 19:00-16:00
10693 מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי 01 ב 19:00-16:00
10733 תולדות המוסיקה המערבית ב 01 ד 21:15-19:15
10740 המוסיקה הערבית במזרח התיכון 01 ב 19:00-17:00
10743 מבנים הרמוניים ב 01 ב 19:00-17:00
10747 הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה 81 ג 20:00-17:00
10747 הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה 01 ד 19:00-16:00
10767 מוסיקה ויצירה בסביבה ממוחשבת 01 ב 21:15-19:15
10785 מוסיקה פופולרית בישראל 01 ג 21:00-19:00
10805 סדנת צילום קולנוע בסיסי 01 ב 20:30-18:00
10806 סדנת תסריטאות למתחילים 01 ה 19:30-17:00
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע 01 ב 19:30-17:00
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע 10 ד 12:15-10:15
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע 81 ה 18:00-16:00
10927 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני 01 ב 20:30-18:00
10927 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני 81 ד 21:00-18:00
10934 בטהובן: מורד ורומנטיקן 01 ד 19:00-17:00
10939 הקולנוע הישראלי במפנה האלף 81 ד 20:00-17:00
14205 תאוריות וגישות בחקר התרבות 01 ב 17:30-15:30
14205 תאוריות וגישות בחקר התרבות 02 ה 20:15-18:15
14208 סוגיות בתאוריה של המרחב 01 ה 18:00-16:00
14212 מגדר: תרבות וזהות 01 ה 20:15-18:15
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10109 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה 10 א 14:00-11:30
10122 בעיות בפילוסופיה של המוסר 10 א 13:30-11:30
10140 מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת המקרא 01 ד 18:00-16:00
10208 ירושלים לדורותיה 10 א 11:00-09:00
10234 בימי שואה ופקודה 10 ד 13:30-11:30
10248 פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו 10 א 11:00-09:00
10305 האנטישמיות במאה ה-19 10 ד 11:00-09:00
10336 חירויות הפרט בממשל ארה"ב 10 ד 13:30-11:30
10423 מבית לאומי למדינה בדרך 10 ה 11:00-09:00
10432 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת 10 א 11:00-09:00
10496 מבוא לאסתטיקה 81 ב 17:00-15:00
10496 מבוא לאסתטיקה 01 ה 17:00-15:00
10510 נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון 81 א 19:00-17:00
10679 פילוסופיה של הנפש בתקופתנו 81 ד 21:15-19:15
10744 יהודי רוסיה במאה ה-20 01 ג 21:00-18:00
10782 המהפכה הצרפתית 01
10937 מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה 01 ד 18:00-16:00
10938 על פרשת דרכים: יהודי רוסיה 81 ב 21:00-19:00
10942 פילוסופיה של מדעי הקוגניציה 01 א 18:00-15:30
55471 סמינר דידקטי בתושב"ע ומחשבת ישראל 81 ד 20:00-17:00
55474 סמינר דידקטי בהיסטוריה 81 ב 21:00-18:00
המחלקה לניהול ולכלכלה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10126 מבוא למקרוכלכלה 12 ב 17:00-14:00
10126 מבוא למקרוכלכלה 10 ג 11:00-08:00
10126 מבוא למקרוכלכלה 81 ה 21:00-18:00
10126 מבוא למקרוכלכלה 41 ו 14:15-11:15
10131 מבוא למיקרוכלכלה 10 ב 11:00-08:00
10131 מבוא למיקרוכלכלה 82 ה 21:15-18:15
10131 מבוא למיקרוכלכלה 40 ו 11:00-08:00
10230 תורת המימון 11 ג 14:30-11:30
10230 תורת המימון 10 ד 12:00-09:00
10230 תורת המימון 83 ה 20:30-17:30
10230 תורת המימון 40 ו 11:15-08:15
10279 ניהול משאבי אנוש 10 ג 13:30-11:30
10279 ניהול משאבי אנוש 81 ג 21:15-19:15
10279 ניהול משאבי אנוש 82 ה 21:15-19:15
10280 יסודות החשבונאות 01 א 20:30-17:30
10280 יסודות החשבונאות 81 ב 20:30-17:30
10280 יסודות החשבונאות 10 ג 14:30-11:30
10280 יסודות החשבונאות 83 ג 20:30-17:30
10280 יסודות החשבונאות 11 ד 11:15-08:15
10280 יסודות החשבונאות 82 ד 20:30-17:30
10280 יסודות החשבונאות 30 ו 11:00-08:00
10280 יסודות החשבונאות 40 ו 11:00-08:00
10281 ניהול השיווק 11 ד 14:00-11:30
10284 מושגי יסוד באקונומטריקה 10 ה 14:45-11:45
10344 ניהול הפרסום 71 ב 14:45-12:15
10389 ניתוח דוחות פיננסיים 82 ה 21:15-19:15
10398 כלכלה מוניטרית בין-לאומית 81 ב 20:00-18:00
10398 כלכלה מוניטרית בין-לאומית 01 ג 20:30-18:00
10404 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 10 ה 14:00-12:00
10430 התנהגות ארגונית 11 ב 14:00-11:30
10430 התנהגות ארגונית 82 ב 21:30-19:00
10430 התנהגות ארגונית 10 ג 14:00-11:30
10430 התנהגות ארגונית 83 ג 21:30-19:00
10430 התנהגות ארגונית 85 ד 19:00-16:30
10430 התנהגות ארגונית 40 ו 11:00-08:30
10455 התנהגות צרכנים 10 ג 13:30-11:30
10517 ניהול בין-לאומי 82 א 21:00-18:30
10517 ניהול בין-לאומי 75 ג 20:45-18:15
10517 ניהול בין-לאומי 40 ו 11:30-09:00
10519 כלכלת עבודה 81 ג 21:00-19:00
10523 מוסר ועסקים 82 א 20:30-18:00
10523 מוסר ועסקים 81 ג 20:30-18:00
10523 מוסר ועסקים 10 ד 13:30-11:00
10526 דינמיקה של משא ומתן 60 ה 14:00-11:30
10549 מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות 81 ה 21:15-18:15
10556 מסים ב 40 ו 14:30-11:30
10574 כלכלה בין-דורית 01 ה 19:00-16:30
10588 יחסי עבודה 81 ג 19:00-17:00
10627 תורת המחירים א 10 ג 11:30-08:30
10628 תורת המחירים ב 10 ה 11:30-08:30
10629 תורת המחירים ג 01 ה 21:00-18:00
10666 מסים א 01 ד 21:00-18:00
10666 מסים א 81 ה 18:00-15:00
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים 01 ב 21:00-18:00
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים 10 ב 11:00-08:00
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים 81 ה 21:15-18:15
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים 40 ו 11:00-08:00
10697 חשבונאות ניהולית - לחשבונאים 10 ב 14:30-11:30
10697 חשבונאות ניהולית - לחשבונאים 40 ו 14:30-11:30
10705 ביקורת חשבונות 40 ו 14:30-11:30
10706 חשבונאות פיננסית א 81 ה 21:15-18:15
10720 חשבונאות פיננסית ב 82 ה 21:15-18:15
10735 מבוא למשפט ויסודות המשפט 40 ו 14:00-11:30
10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות 10 ד 12:30-10:00
10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות 30 ו 11:00-08:30
10793 מקרו כלכלה א 10 ג 14:00-12:00
10793 מקרו כלכלה א 01 ה 19:00-17:00
10800 דיני חוזים 10 ג 13:30-11:30
10800 דיני חוזים 83 ד 19:00-17:00
10900 דיני תאגידים 01 ה 17:30-15:00
10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה 10 ב 13:00-11:00
10908 ניהול אסטרטגי 40 ו 11:30-08:30
10910 דוחות כספיים מאוחדים 30 ו 11:00-08:00
10910 דוחות כספיים מאוחדים 40 ו 11:00-08:00
10913 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים 01 א 18:30-16:00
10913 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים 81 ה 19:00-16:30
10922 חשבונאות פיננסית מתקדמת 01 ב 21:00-18:00
10922 חשבונאות פיננסית מתקדמת 40 ו 14:30-11:30
10954 כלכלת ישראל 10 ג 14:00-12:00
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי 81 ג 20:30-18:00
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי 40 ו 11:30-09:00
13001 חקר ביצועים 01 ב 21:00-18:00
13001 חקר ביצועים 02 ג 21:00-18:00
13001 חקר ביצועים 03 ד 21:00-18:00
13001 חקר ביצועים 60 ה 16:00-13:00
13001 חקר ביצועים 30 ו 14:15-11:15
13002 חשבונאות למנהלים 01 ב 20:30-17:30
13002 חשבונאות למנהלים 02 ג 20:30-17:30
13002 חשבונאות למנהלים 03 ד 20:30-17:30
13002 חשבונאות למנהלים 30 ו 12:00-09:00
13003 שיווק 01 ב 21:00-18:00
13003 שיווק 02 ג 21:00-18:00
13003 שיווק 03 ה 21:00-18:00
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 01 א 21:00-18:00
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 02 ב 21:00-18:00
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 03 ג 21:00-18:00
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 30 ו 11:00-08:00
13005 ניהול פיננסי 01 א 20:30-17:30
13005 ניהול פיננסי 02 א 20:30-17:30
13005 ניהול פיננסי 03 ג 20:30-17:30
13005 ניהול פיננסי 60 ה 16:00-13:00
13005 ניהול פיננסי 30 ו 14:30-11:30
13008 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 01 ד 20:30-17:30
13009 חשבונאות ניהולית 01 ב 21:00-18:00
13011 משפט העבודה 01 ב 20:30-17:30
13012 אתיקה בעסקים 60 ה 12:00-09:00
13013 נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 01 ה 21:00-18:00
13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום 01 ב 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 01 ג 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 02 ד 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 03 ה 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 60 ה 12:15-09:15
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 30 ו 11:00-08:00
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום 01 ה 21:00-18:00
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום 30 ו 12:00-09:00
13018 דיני תאגידים למנהלים 01 ה 20:30-18:00
13019 תרבות וניהול 01 ה 20:00-17:00
13020 כלכלה בין-לאומית: היבטים מוניטריים 70 ה 21:15-18:15
13022 ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל 01 ד 20:00-17:00
13023 מנהיגות בארגונים 01 א 21:00-18:00
13031 תכניות לשיתוף עובדים ולדמוקרטיה 01 ה 20:00-17:00
13033 שוק ההון, תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית 01 א 20:30-17:30
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה 74 ו 12:00-09:00
13039 הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי 01 ג 20:00-17:00
13042 דיני הסחר הבין-לאומי 70 ה 21:15-18:15
13101 סמינר: הערך האינפורמטיבי של הדיווח הכספי 30 ו 12:00-09:00
13201 סמינר: כלכלה ומימון התנהגותיים 01 א 20:30-17:30
13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים 01 ג 21:00-18:00
13401 סמינר: השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי 30 ו 12:00-09:00
13501 סמינר: כלכלת כוח אדם 01 ד 20:30-17:30
13801 סמינר: שווקים אלקטרוניים 70 ב 21:00-18:00
13802 סמינר: ניהול ידע 01 ד 20:30-17:30
13803 סמינר: מתודולוגיות פיתוח מערכות מידע 01
91440 קורס הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 81 א
ו
20:30-17:30
11:00-08:00
91503 סדנה לכתיבת ע"ס במוסר ועסקים 01 א -
91503 סדנה לכתיבת ע"ס במוסר ועסקים 02 א -
96032 ע"ס דוחות כספיים מאוחדים 01 ד 19:00-16:00
96032 ע"ס דוחות כספיים מאוחדים 30 ו 11:00-08:00
היחידה לאנגלית
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
31011 אנגלית לחינוך ופסיכולוגיה: מתקדמים ב 10 ה 15:00-12:00
31011 אנגלית לחינוך ופסיכולוגיה: מתקדמים ב 40 ו 12:00-09:00
31015 אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב 10 ה 15:00-12:00
31015 אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב 40 ו 12:00-09:00
היחידה לאנגלית-קורסים מכינים
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
61133 אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א 01 א 20:30-17:30
61133 אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א 60 ב 11:00-08:00
61133 אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א 30 ו 11:30-08:30
61134 אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי 60 א
ד
12:00-09:00
12:00-09:00
61134 אנגלית לצרכים אקדמיים: בסיסי 61 ג
ו
11:30-08:30
11:30-08:30
61135 אנגלית לצרכים אקדמיים: טרום בסיסי ב 60 ב
ד
14:30-11:30
14:30-11:30