האוניברסיטה הפתוחה

(630)

לתשומת ליבכם,
השיבוץ למרכז הלימוד בתל אביב הוא טכני בלבד!
מפגשי הקבוצה אליה תשובצו יתקיימו באחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה בתל אביב (קמפוס רמת אביב/אליאנס/ תיכון חדש/הכפר הירוק). השיבוץ הסופי למרכז לימוד ישלח אליכם בלוח המפגשים לקראת פתיחת הסמסטר.

סמסטר 2017א

קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
96265 סדנת הכנה לסטטיסטיקה - מיומנויות חשבון 01
96265 סדנת הכנה לסטטיסטיקה - מיומנויות חשבון 02
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 60 ב 13:00-10:00
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 61 ב 13:00-10:00
96290 אימון בכישורי למידה במבוא לפסיכולוגיה 60 ה 17:30-14:30
96293 אימון בלמידה בביולוגיה, תכנית כוללת 01 ה 20:00-17:00
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה 60 ב 12:30-10:00
המחלקה למדעי הטבע והחיים
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
20104 החולייתנים 01 ד 20:00-17:00
20104 החולייתנים 02 ד 20:00-17:00
20113 יסודות הפיסיקה א 40 ו 12:00-09:00
20116 עולם הכימיה 10 ב 16:00-14:00
20116 עולם הכימיה 81 ג 19:00-17:00
20118 ביולוגיה כללית א 10 ב 17:00-14:00
20118 ביולוגיה כללית א 11 ב 17:00-14:00
20119 ביולוגיה כללית ב 82 ד 19:00-16:00
20119 ביולוגיה כללית ב 83 ד 19:00-16:00
20120 צפונות היקום: אשנב לאסטרונומיה 01 ג 20:00-17:00
20121 אשנב למדעי החיים 01 ה 20:00-17:00
20123 יסודות הפיסיקה לביולוגים א 10 ב 17:00-14:00
20125 יסודות הפיסיקה 81 ד 20:00-17:00
20214 התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) 02 ב 20:00-17:00
20214 התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) 01 ד 20:00-17:00
20291 מבוא למטאורולוגיה 70 ד 19:00-16:00
20437 כימיה כללית 10 ב 15:00-12:00
20437 כימיה כללית 11 ב 15:00-12:00
20437 כימיה כללית 40 ו 12:00-09:00
20452 התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) 01 ה 20:00-17:00
20470 כימיה כללית א 10 ב 16:30-14:00
20530 סימביוזה: חיים ביחד של יצורים 01
20536 פיזיולוגיה של הצמח 01 ה 20:00-17:00
20556 פיזיולוגיה של מערכות באדם 01 ד 19:30-17:00
20579 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים 01 ב 20:00-17:30
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה 10 ה 11:00-08:30
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 01 א 20:30-18:00
10270 סטייה חברתית 01 ד 21:00-19:00
10390 מלחמה ואסטרטגיה 81 א 21:15-19:15
10390 מלחמה ואסטרטגיה 10 ב 13:30-11:30
10390 מלחמה ואסטרטגיה 01 ג 20:30-18:00
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 10 א 11:00-09:00
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 75 א 18:00-16:00
10482 היסטוריה דיפלומטית, 1945-1900 01 ג 19:00-17:00
10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל 10 ג 12:30-10:30
10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל 01 ד 19:00-16:00
10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל 81 ד 21:15-19:15
10532 תקשורת כתרבות 01 א 19:30-17:00
10532 תקשורת כתרבות 10 ג 10:00-08:00
10532 תקשורת כתרבות 82 ג 21:15-19:15
10583 ספורט וחברה 10 ג 15:00-13:00
10611 מבוא למחשבה מדינית 10 ב 11:00-08:30
10621 סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט 01 ג 21:00-18:00
10658 סדנה בעריכה עיתונאית 01 ד 19:00-16:00
10660 דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית 01 א 20:00-17:00
10660 דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית 81 א 21:15-18:15
10664 ג'נוסייד (רצח עם) 10 ה 13:30-11:30
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט 01 ד 19:30-17:00
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט 10 ה 11:30-09:30
10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 10 א 11:00-09:00
10723 מדיניות ציבורית 01 א 19:00-16:00
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל 81 א 21:15-19:15
10758 שיח התקשורת 10 א 13:30-11:30
10769 יסודות המחקר הכמותי א 10 ב 14:00-11:00
10779 הסחורה האנושית 10 ג 13:30-11:30
12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית 01 ג 20:30-17:30
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות 30 ו 11:15-08:15
12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה 01 א 20:30-17:30
12015 הסוציאל-דמוקרטיה במערב אירופה 2000-1875 01 ב 20:30-17:30
12021 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי 01 ג 21:00-18:00
12039 סדנה בכתיבת נייר מדיניות 01 ד 20:00-17:00
12042 סוגיות במדיניות ציבורית 01 ה 21:00-18:00
12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה 30 ו 11:15-08:15
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית 01 ה 20:00-17:00
14201 פייר בורדייה: טעם, הון תרבותי ואמנויות 01 ג 18:00-16:00
14202 חברה, תרבות וייצוג 01 ב 21:15-18:15
14209 גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות 01 ג 20:15-18:15
55466 פרקטיקום בהוראת מדעי החברה 01 ה 20:00-17:00
55472 סמינר דידקטי במדעי החברה 81 ה 20:00-17:00
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10104 פסיכולוגיה חברתית 01 ב 18:00-15:00
10104 פסיכולוגיה חברתית 40 ו 11:30-09:00
10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה 81 א 21:15-19:15
10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה 10 ג 13:00-11:00
10123 קריאה: תאוריה ומעשה 40 ו 11:00-08:30
10125 פסיכולוגיה בחינוך 10 ד 11:00-08:30
10136 מבוא לפסיכולוגיה 12 ג 11:30-08:30
10136 מבוא לפסיכולוגיה 30 ו 11:30-09:00
10136 מבוא לפסיכולוגיה 40 ו 12:00-09:00
10139 סוגיות בחינוך מיוחד 10 ג 10:30-08:30
10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה 10 ד 13:30-11:00
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 81 ב 20:00-17:30
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 01 ג 20:00-17:30
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 10 ד 14:00-11:30
10269 אישיות: תאוריה ומחקר 81 ה 21:15-19:15
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 83 ב 21:30-18:30
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 84 ג 19:30-16:30
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 11 ד 14:00-11:00
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 40 ו 12:00-09:00
10286 רגרסיה וניתוח שונות 10 ה 11:00-08:00
10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 60 ד 11:00-08:30
10493 פסיכולוגיה התפתחותית 01 א 21:15-19:15
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 01 ב 18:30-15:30
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 02 ב 21:30-18:30
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 60 ד 14:00-11:00
10527 ליקויי למידה 81 א 19:00-17:00
10527 ליקויי למידה 10 ד 11:00-09:00
10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך 01 א 19:00-17:00
10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית 60 א 14:00-11:00
10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית 02 ג 21:30-18:30
10575 הזדהות עם קבוצות 60 א 14:00-11:00
10575 הזדהות עם קבוצות 01 ב 19:00-16:00
10593 ליקויי קריאה 01 א 21:00-18:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 01 א 19:00-16:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 12 ג 14:00-11:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 11 ד 11:00-08:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 81 ד 19:00-16:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 40 ו 11:00-08:30
10619 פסיכופתולוגיה 11 ג 11:00-09:00
10686 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות 10 ה 11:00-08:00
10711 מחוננות וכישרונות מיוחדים 01 ד 21:15-19:15
10759 אינטליגנציה רגשית 01 ב 19:00-17:00
10765 פילוסופיה של החינוך 81 א 19:00-17:00
10765 פילוסופיה של החינוך 10 ה 13:30-11:30
10781 פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה 01 ג 19:30-16:30
10904 שינה והפרעות שינה בילדות 60 ב 11:30-09:00
10904 שינה והפרעות שינה בילדות 01 ד 21:30-19:00
10904 שינה והפרעות שינה בילדות 02 ד 18:30-16:00
10941 מוח וקוגניציה 10 ב 13:45-11:45
10966 קוגניציה חזותית 01 ב 21:15-19:15
14003 תאוריות למידה והוראה 30 ו 13:00-11:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 12 ד 14:30-11:30
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 82 ה 18:00-15:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 40 ו 11:15-08:15
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 11 ג 14:30-11:30
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 40 ו 11:15-08:15
55158 פרקטיקום בהוראת הפסיכולוגיה 01 ה 19:00-17:00
55158 פרקטיקום בהוראת הפסיכולוגיה 02 ה 19:00-17:00
55469 סמינר דידקטי בפסיכולוגיה 81 ה 20:00-17:00
55469 סמינר דידקטי בפסיכולוגיה 82 ה 20:00-17:00
55476 אוריינות מחקר בחינוך 01 א 19:15-16:45
91410 התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה 01 ב 19:00-17:00
91442 סדנה לעבודה אמפירית: הזדהות עם קבוצות 30 ו 11:30-08:30
91443 סדנה: פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 01 ג 21:30-19:30
91443 סדנה: פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 02 ד 20:30-18:00
91443 סדנה: פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 30 ו 11:00-08:30
91444 סדנה לעבודה אמפירית: ליקויי קריאה 01 ב 19:00-16:00
91455 סדנה לעבודה אמפירית: פסיכו בין-תרבותית 30 ו 14:30-11:30
91457 סדנה לעבודה אמפירית: שיפוט והערכה 01 ג 21:30-19:30
91457 סדנה לעבודה אמפירית: שיפוט והערכה 02 ד 20:30-18:00
91457 סדנה לעבודה אמפירית: שיפוט והערכה 30 ו 11:00-08:30
91470 סדנה לעבודה אמפירית: שינה ותהליכי חשיבה 01 ה 21:00-18:00
91474 סדנה לעבודה אמפירית: שינה ואישיות 01 ב 21:00-18:00
91475 סדנה ליקויי למידה 30 ו 11:15-08:15
91479 סדנה לעבודה אמפירית: נוירופסיכולוגיה 01 ב 19:00-16:00
91480 סדנה לעבודה אמפירית: ליקויים בחשבון 01 ב 19:00-16:00
91481 סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בהפרעות קשב 30 ו 12:00-09:00
91513 סדנה לכתיבת ע"ס בהוראה: מקצוע, אומנות? 01 ג 19:30-16:30
מתמטיקה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
04101 אשנב למתמטיקה 10 ג 11:00-08:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 82 ה 20:30-18:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 40 ו 10:30-08:00
10444 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 82 ב 21:00-18:00
20109 אלגברה לינארית 1 10 א 14:30-11:30
20109 אלגברה לינארית 1 11 ב 17:00-14:00
20109 אלגברה לינארית 1 83 ד 21:00-18:00
20109 אלגברה לינארית 1 82 ה 21:00-18:00
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 10 ד 11:00-08:00
20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 10 ב 17:00-14:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 11 א 11:30-08:30
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 83 א 21:00-18:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 10 ב 17:00-14:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 02 ג 21:00-18:00
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 10 ב 17:00-14:00
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 81 ד 21:00-18:00
20476 מתמטיקה בדידה 10 ב 11:30-09:00
20476 מתמטיקה בדידה 82 ג 20:00-17:30
20492 השלמות בחשבון אינטגרלי 60 ב 17:00-14:00
20492 השלמות בחשבון אינטגרלי 01 ד 21:00-18:00
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים 10 ג 14:30-11:30
30204 הסקה סטטיסטית 10 ב 14:00-11:30
95001 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 60 ה 12:00-08:00
מדעי המחשב
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
20277 מערכות בסיסי-נתונים 10 ב 12:30-09:30
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 10 ב 13:00-10:00
20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע 01 ב 20:30-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 10 א 13:00-10:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 85 א 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 01 ב 21:15-19:15
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 02 ב 19:00-17:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 04 ב 21:15-19:15
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 83 ב 20:00-17:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 03 ג 21:15-19:15
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 82 ג 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 81 ד 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 84 ה 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 30 ו 10:30-08:30
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 31 ו 12:45-10:45
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 40 ו 11:30-08:30
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 81 ג 19:00-17:00
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב 81 ג 21:15-19:15
20465 מעבדה בתכנות מערכות 02 ד 21:30-19:00
20465 מעבדה בתכנות מערכות 40 ו 10:45-08:15
20466 לוגיקה למדעי המחשב 81 ב 21:15-19:15
20471 ארגון המחשב 82 א 21:00-18:00
20471 ארגון המחשב 01 ה 20:30-18:00
20478 יסודות התכנות בשפת Java 10 ד 16:30-14:00
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 01 ב 19:00-17:00
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 02 ב 21:00-19:00
20554 תכנות מתקדם בשפת Java 01 ב 21:00-18:00
20554 תכנות מתקדם בשפת Java 82 ג 21:00-18:30
20554 תכנות מתקדם בשפת Java 30 ו 11:30-08:30
20580 מבוא לקריפטוגרפיה 01 א 21:30-19:00
20585 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות 81 ב 21:00-18:00
20906 תכנות מונחה עצמים 01 ב 21:00-18:00
22910 נושאים מתקדמים באלגוריתמים 01 א 19:30-16:30
22911 סימולציה: בניית מודלים וניתוחם 30 ו 11:00-08:30
22913 עיבוד תמונה 01 ד 21:15-19:15
22916 הנדסת תוכנה 01 ה 20:00-17:30
22919 ניתוח ועיצוב מונחה עצמים 01 ג 20:00-17:00
22928 מבוא לראייה ממוחשבת 01 א 19:00-17:00
22958 סמינר: בדיקות תוכנה 01 ב 20:00-17:00
הנדסת תעשייה וניהול
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10163 מבוא להנדסת תעשייה 81 ג 19:00-17:00
10571 מערכות ייצור משולבות מחשב 81 ג 21:00-16:00
10687 ניהול התפעול 1 01 א 20:30-17:30
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה 10 א 14:00-11:00
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה 81 א 21:00-18:00
10702 ארגונומיה 01 ב 21:30-18:30
10715 חקר עבודה 81 ב 21:00-18:00
10715 חקר עבודה 10 ד 13:00-10:00
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול 81 ג 19:30-17:00
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול 01 ד 21:30-19:00
10923 פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול 01
10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית 81 א 17:30-15:00
10948 בקרת איכות 81 א 21:00-18:00
10948 בקרת איכות 10 ד 16:30-13:30
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10113 מבוא למוסיקה 01 ג 21:30-19:30
10124 אמנות בעידן הטכנולוגי 01 ה 19:00-17:00
10148 מוסיקה ממבט ראשון 81 ג 21:00-18:00
10167 פיתוח שמיעה 81 ד 21:30-19:30
10232 אמנות הרנסנס באיטליה 01 ה 19:00-17:00
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים 10 ב 11:00-09:00
10411 האופרה 01 א 19:00-17:00
10421 מבוא לקולנוע ישראלי 01 ג 20:00-17:00
10489 תולדות האמנות: מבוא כללי 81 ג 21:15-19:15
10489 תולדות האמנות: מבוא כללי 01 ה 19:00-17:00
10534 מזרח ומערב בקולנוע הישראלי 81 ד 20:00-17:00
10578 הקולנוע הפלסטיני 01 ג 19:00-17:00
10626 הסגנון הקלאסי 01 ד 21:15-19:15
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 01 א 21:00-18:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 10 ב 17:00-14:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 83 ג 19:00-16:00
10641 לשון, חברה ותרבות 01 ד 19:00-17:00
10655 הקולנוע כהיסטוריה 01 ג 21:30-18:30
10677 מבנים הרמוניים א 01 ב 19:00-17:00
10683 תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 01 ד 19:00-16:00
10719 תולדות הג'ז 01 ב 19:00-17:00
10732 תולדות המוסיקה המערבית א 01 ד 19:00-17:00
10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו 70 ב 19:00-16:30
10747 הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה 01 ג 19:00-16:00
10785 מוסיקה פופולרית בישראל 01 ב 19:00-17:00
10792 מבוא לתאוריות קולנועיות 81 א 21:30-19:00
10792 מבוא לתאוריות קולנועיות 01 ה 21:00-18:00
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע 01 ב 19:30-17:00
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע 81 ה 18:00-16:00
10919 התאטרון הישראלי קונפליקטים ותהליכי שינוי 01 ב 20:00-17:00
10927 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני 01 ב 20:30-18:00
10931 המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות 81 ד 19:00-16:30
10951 גלגוליו של רומן החניכה 70 ב 19:00-16:30
14203 יהדות, עבריות, ישראליות: היבטים תרבותיים 01 ד 18:00-16:00
14206 רב-תרבותיות בישראל 01 ב 18:00-16:00
14206 רב-תרבותיות בישראל 02 ב 18:00-16:00
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10248 פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו 10 א 11:00-09:00
10265 תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 70 א 20:45-18:15
10374 סוגיות בחקר הלאומיות 01 ב 20:00-17:30
10403 אירופה ערש הלאומיות 81 א 19:00-17:00
10403 אירופה ערש הלאומיות 01 ה 20:00-17:00
10679 פילוסופיה של הנפש בתקופתנו 81 ד 21:15-19:15
10756 יסודות מדעי הקוגניציה 01 א 18:00-16:00
55155 מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל 01 ב 20:00-17:00
55169 מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה 01 ב 21:00-18:00
המחלקה לניהול ולכלכלה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10126 מבוא למקרוכלכלה 10 ג 11:00-08:00
10126 מבוא למקרוכלכלה 81 ה 21:00-18:00
10126 מבוא למקרוכלכלה 41 ו 14:15-11:15
10131 מבוא למיקרוכלכלה 10 ב 11:00-08:00
10131 מבוא למיקרוכלכלה 82 ה 21:15-18:15
10230 תורת המימון 11 ג 14:30-11:30
10230 תורת המימון 83 ה 20:30-17:30
10230 תורת המימון 40 ו 11:15-08:15
10279 ניהול משאבי אנוש 81 ג 21:15-19:15
10280 יסודות החשבונאות 01 א 20:30-17:30
10280 יסודות החשבונאות 83 ג 20:30-17:30
10280 יסודות החשבונאות 11 ד 11:15-08:15
10280 יסודות החשבונאות 30 ו 11:00-08:00
10281 ניהול השיווק 11 ד 14:00-11:30
10344 ניהול הפרסום 71 ב 14:45-12:15
10389 ניתוח דוחות פיננסיים 82 ה 21:15-19:15
10404 מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 10 ה 14:00-12:00
10430 התנהגות ארגונית 11 ב 14:00-11:30
10430 התנהגות ארגונית 82 ב 21:30-19:00
10430 התנהגות ארגונית 85 ד 19:00-16:30
10430 התנהגות ארגונית 40 ו 11:00-08:30
10517 ניהול בין-לאומי 82 א 21:00-18:30
10523 מוסר ועסקים 82 א 21:30-19:00
10523 מוסר ועסקים 10 ד 13:30-11:00
10549 מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות 81 ה 21:15-18:15
10556 מסים ב 40 ו 14:30-11:30
10588 יחסי עבודה 81 ג 19:00-17:00
10596 מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות 81 א 21:15-19:15
10627 תורת המחירים א 81 א 20:00-17:00
10627 תורת המחירים א 10 ג 11:30-08:30
10666 מסים א 01 א 21:00-18:00
10666 מסים א 81 ה 18:00-15:00
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים 01 ב 21:00-18:00
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים 40 ו 11:00-08:00
10697 חשבונאות ניהולית - לחשבונאים 40 ו 14:30-11:30
10705 ביקורת חשבונות 40 ו 14:30-11:30
10706 חשבונאות פיננסית א 82 ד 20:00-17:00
10706 חשבונאות פיננסית א 81 ה 21:15-18:15
10720 חשבונאות פיננסית ב 82 ה 21:15-18:15
10735 מבוא למשפט ויסודות המשפט 40 ו 14:00-11:30
10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות 10 ג 12:30-10:00
10793 מקרו כלכלה א 10 ג 14:00-12:00
10908 ניהול אסטרטגי 40 ו 11:30-08:30
10910 דוחות כספיים מאוחדים 81 א 20:00-17:00
10910 דוחות כספיים מאוחדים 40 ו 11:00-08:00
10913 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים 81 ה 19:00-16:00
10922 חשבונאות פיננסית מתקדמת 40 ו 14:30-11:30
10933 היסטוריה כלכלית 01 ד 21:30-19:00
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי 81 ג 20:30-18:00
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי 40 ו 11:30-09:00
13002 חשבונאות למנהלים 01 ב 20:30-17:30
13002 חשבונאות למנהלים 03 ד 20:30-17:30
13002 חשבונאות למנהלים 30 ו 12:00-09:00
13003 שיווק 01 ג 21:00-18:00
13003 שיווק 30 ו 12:00-09:00
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 03 ג 21:00-18:00
13005 ניהול פיננסי 01 א 20:30-17:30
13005 ניהול פיננסי 03 ג 20:30-17:30
13005 ניהול פיננסי 30 ו 14:30-11:30
13009 חשבונאות ניהולית 01 ב 21:00-18:00
13013 נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 01 ה 21:00-18:00
13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום 01 א 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 01 ג 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 02 ד 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 30 ו 11:00-08:00
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום 01 ה 21:00-18:00
13019 תרבות וניהול 01 ה 20:00-17:00
13020 כלכלה בין-לאומית: היבטים מוניטריים 70 ה 21:15-18:15
13022 ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל 01 ד 20:00-17:00
13023 מנהיגות בארגונים 01 א 21:00-18:00
13033 שוק ההון, תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית 01 א 20:30-17:30
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה 74 ו 12:00-09:00
13039 הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי 01 ד 20:00-17:00
13042 דיני הסחר הבין-לאומי 70 ה 21:15-18:15
13201 סמינר: כלכלה ומימון התנהגותיים 01 א 20:30-17:30
13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים 30 ו 12:00-09:00
13501 סמינר: כלכלת כוח אדם 30 ו 11:30-08:30
13801 סמינר: שווקים אלקטרוניים 01 ג 21:00-18:00
13802 סמינר: ניהול ידע 01 ד 20:30-17:30
13902 רגשות בארגונים 01 ג 21:00-18:00
91440 קורס הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 01 א 21:15-18:15
91503 סדנה לכתיבת ע"ס במוסר ועסקים 01 ג -
91504 סדנה לכתיבת ע"ס ניהול הפרסום 01 ב 20:30-17:30
91514 סדנה אמפירית במתודולוגיה של סקרים 01 ב 20:30-17:30
91601 חשבונאות פיננסית מתקדמת - שנת השלמה 81 ג
ו
14:30-08:30
13:45-08:30
91603 ביקורת בענפים מיוחדים 81 ג 21:00-15:00
91605 שוק ההון וסוגיות בביטוח לאומי 75 ה 21:00-18:00
91606 שינויי מבנה ומיסוי קבלנים 75 ה 17:30-15:30
96032 ע"ס דוחות כספיים מאוחדים 30 ו 11:00-08:00
היחידה לאנגלית
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
31011 אנגלית לחינוך ופסיכולוגיה: מתקדמים ב 10 ה 15:00-12:00
31015 אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב 10 ה 15:00-12:00
היחידה לאנגלית-קורסים מכינים
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
61133 אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א 30 ו 11:30-08:30