האוניברסיטה הפתוחה

(630)

לתשומת ליבכם,
השיבוץ למרכז הלימוד בתל אביב הוא טכני בלבד!
מפגשי הקבוצה אליה תשובצו יתקיימו באחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה בתל אביב (קמפוס רמת אביב/אליאנס/ תיכון חדש/הכפר הירוק). השיבוץ הסופי למרכז לימוד ישלח אליכם בלוח המפגשים לקראת פתיחת הסמסטר.

סמסטר 2018א

קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
96265 סדנת הכנה לסטטיסטיקה - מיומנויות חשבון 01 ב
ג
20:30-17:30
20:30-17:30
96265 סדנת הכנה לסטטיסטיקה - מיומנויות חשבון 60 ב
ג
17:00-14:00
17:00-14:00
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 02 א 20:00-17:00
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 03 א 20:00-17:00
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 60 ב 13:00-10:00
96282 לקראת עבודה סמינריונית סדנה לכתיבת עבודה 61 ב 13:00-10:00
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה 60 ב 12:30-10:00
96297 סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה 01 ה 20:30-18:00
המחלקה למדעי הטבע והחיים
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
20104 החולייתנים 01 ד 20:00-17:00
20113 יסודות הפיסיקה א 10 ב 17:00-14:00
20116 עולם הכימיה 10 ב 16:00-14:00
20116 עולם הכימיה 81 ג 19:00-17:00
20118 ביולוגיה כללית א 10 ב 17:00-14:00
20118 ביולוגיה כללית א 11 ב 17:00-14:00
20119 ביולוגיה כללית ב 82 ד 20:00-17:00
20119 ביולוגיה כללית ב 83 ד 20:00-17:00
20120 צפונות היקום: אשנב לאסטרונומיה 01 ג 20:00-17:00
20121 אשנב למדעי החיים 01 ה 20:00-17:00
20123 יסודות הפיסיקה לביולוגים א 10 ב 16:30-13:30
20125 יסודות הפיסיקה 81 ד 20:00-17:00
20214 התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית) 01 ה 20:00-17:00
20291 מבוא למטאורולוגיה 70 ד 18:00-15:00
20329 עקרונות פיסיקליים ברפואה 01 ב 19:00-16:00
20437 כימיה כללית 10 ב 15:15-12:15
20437 כימיה כללית 11 ב 15:15-12:15
20437 כימיה כללית 40 ו 12:00-09:00
20452 התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) 01 ה 20:00-17:00
20452 התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית) 02 ה 20:00-17:00
20470 כימיה כללית א 10 ב 16:30-14:00
20470 כימיה כללית א 11 ב 16:30-14:00
20483 תרמודינמיקה 81 ה 21:00-19:00
20530 סימביוזה: חיים ביחד של יצורים 01
20536 פיזיולוגיה של הצמח 01 ה 20:00-17:00
20556 פיזיולוגיה של מערכות באדם 01 ד 19:30-17:00
20579 ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים 01 א 19:00-16:30
20589 אלקטרומגנטיות אנליטית 01 ב 19:00-16:00
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10161 מבוא לחשיבה חברתית 10 א 13:00-11:30
10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה 10 ה 11:00-08:30
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 01 א 21:30-19:00
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים 81 א 21:15-19:15
10206 צמיחת המדינות החדשות באפריקה 01 ג 21:00-18:00
10390 מלחמה ואסטרטגיה 10 ב 13:30-11:30
10390 מלחמה ואסטרטגיה 01 ג 20:30-18:00
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 10 א 12:00-09:00
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל 40 ו 11:00-08:00
10408 מבוא ללימודי תקשורת 81 ג 20:00-17:30
10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות 81 א 19:15-17:15
10482 היסטוריה דיפלומטית 1945-1900 01 ג 19:00-17:00
10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל 01 ד 19:00-16:00
10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל 81 ד 21:15-19:15
10532 תקשורת כתרבות 81 ד 19:00-17:00
10583 ספורט וחברה 10 ג 15:00-13:00
10611 מבוא למחשבה מדינית 10 ב 11:00-08:30
10618 סדנה בכתיבה עיתונאית 60 ב 11:30-08:30
10660 דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית 01 א 20:00-17:00
10660 דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית 81 א 21:15-18:15
10664 ג'נוסייד (רצח עם) 10 ה 13:30-11:30
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט 01 ד 19:30-17:00
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט 81 ד 21:15-19:15
10723 מדיניות ציבורית 01 א 19:00-16:00
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל 81 א 21:15-19:15
10769 יסודות המחקר הכמותי א 10 ב 13:00-10:00
10779 הסחורה האנושית 10 ג 13:30-11:30
10788 יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית 01 א 21:00-18:00
10976 סמינר למצטיינים: סוציולוגיה 01 א 19:00-16:00
12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית 30 ו 14:30-11:30
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות 01 ג 20:30-17:30
12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה 01 א 20:30-17:30
12019 ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון 01 ב 20:30-17:30
12021 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי 01 ב 21:00-18:00
12037 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים 01 ה 20:00-17:00
12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה 30 ו 11:15-08:15
12047 סמינר לתקשורת בדמוקרטיות:גישות ביקורתיות 01 ד 20:00-17:00
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית 01 ה 20:00-17:00
14201 פייר בורדייה: טעם, הון תרבותי ואמנויות 01 ג 18:00-16:00
14202 חברה, תרבות וייצוג 01 ב 21:15-18:15
14209 גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות 01 ג 20:15-18:15
55472 סמינר דידקטי במדעי החברה 81 ה 20:00-17:00
55473 סמינר דידקטי באזרחות 81 ה 19:30-16:30
55473 סמינר דידקטי באזרחות 82 ה 19:30-16:30
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10104 פסיכולוגיה חברתית 01 ב 18:00-15:00
10104 פסיכולוגיה חברתית 10 ב 13:30-11:00
10104 פסיכולוגיה חברתית 40 ו 11:30-09:00
10106 תכנון לימודים, הוראה והערכה 10 ג 13:00-11:00
10123 קריאה: תאוריה ומעשה 10 ד 13:30-11:30
10136 מבוא לפסיכולוגיה 11 ד 11:30-08:30
10136 מבוא לפסיכולוגיה 10 ה 12:00-09:00
10136 מבוא לפסיכולוגיה 40 ו 12:00-09:00
10252 מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה 10 ד 13:30-11:00
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 81 ב 20:00-17:30
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 01 ג 20:00-17:30
10264 פסיכולוגיה קוגניטיבית 10 ד 14:00-11:30
10269 אישיות: תאוריה ומחקר 81 ה 21:15-19:15
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 81 ב 21:30-18:30
10285 שיטות מחקר במדעי החברה 10 ג 14:00-11:00
10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 60 ד 11:00-08:30
10485 פרקים בסוציולוגיה של החינוך 10 ה 11:00-09:00
10493 פסיכולוגיה התפתחותית 01 א 21:15-19:15
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 01 ב 18:30-15:30
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 02 ב 21:30-18:30
10524 היסטוריה של הפסיכולוגיה 60 ד 14:00-11:00
10527 ליקויי למידה 10 ג 12:00-10:00
10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך 01 א 19:00-17:00
10528 מנהיגות ויישומיה בחינוך 10 ד 13:30-11:30
10557 פסיכולוגיה בין-תרבותית 60 א 14:00-11:00
10563 הפרעת קשב והיפראקטיביות 40 ו 11:00-09:00
10575 הזדהות עם קבוצות 60 א 14:00-11:00
10575 הזדהות עם קבוצות 01 ב 19:00-16:00
10593 ליקויי קריאה 01 א 20:30-18:00
10593 ליקויי קריאה 60 ג 11:00-08:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 01 ב 19:00-16:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 11 ג 14:00-11:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 10 ד 11:00-08:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 81 ד 19:00-16:30
10615 פסיכולוגיה פיזיולוגית 40 ו 11:00-08:30
10619 פסיכופתולוגיה 11 ג 11:00-09:00
10686 התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות 10 ה 11:00-08:00
10711 מחוננות וכישרונות מיוחדים 01 ד 21:15-19:15
10759 אינטליגנציה רגשית 81 ה 18:00-16:00
10765 פילוסופיה של החינוך 81 א 19:00-17:00
10765 פילוסופיה של החינוך 10 ה 13:30-11:30
10781 פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה 01 ג 19:00-16:00
10787 התפתחות שפה תקינה ולקויה: מהינקות לבגרות 01 א 21:15-19:15
10904 שינה והפרעות שינה בילדות 60 ב 11:30-09:00
10904 שינה והפרעות שינה בילדות 01 ד 21:30-19:00
10941 מוח וקוגניציה 10 ד 13:45-11:45
10941 מוח וקוגניציה 01 ה 20:30-18:00
10966 קוגניציה חזותית 01 ב 21:30-19:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 10 ד 11:00-08:00
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 12 ד 14:30-11:30
30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א 40 ו 11:15-08:15
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 11 ג 14:30-11:30
30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב 40 ו 11:15-08:15
55469 סמינר דידקטי בפסיכולוגיה 81 ה 20:00-17:00
55476 אוריינות מחקר בחינוך 01 א 19:00-16:30
91410 התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה 01 ב 19:00-17:00
91442 סדנה לעבודה אמפירית: הזדהות עם קבוצות 30 ו 11:30-08:30
91443 סדנה: פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 01 א 21:00-18:30
91443 סדנה: פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי 30 ו 11:00-08:30
91444 סדנה לעבודה אמפירית: ליקויי קריאה 01 ב 19:00-16:00
91455 סדנה לעבודה אמפירית: פסיכו בין-תרבותית 01 א 20:00-17:00
91457 סדנה לעבודה אמפירית: שיפוט והערכה 01 א 21:00-18:30
91457 סדנה לעבודה אמפירית: שיפוט והערכה 30 ו 11:00-08:30
91470 סדנה לעבודה אמפירית: שינה ותהליכי חשיבה 01 ד 20:00-17:00
91474 סדנה לעבודה אמפירית: שינה ואישיות 01 ב 21:00-18:00
91474 סדנה לעבודה אמפירית: שינה ואישיות 60 ג 14:00-11:00
91475 סדנה ליקויי למידה 30 ו 11:15-08:15
91480 סדנה לעבודה אמפירית: ליקויים בחשבון 01 ב 19:00-16:00
91481 סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בהפרעות קשב 30 ו 12:00-09:00
מתמטיקה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
04101 אשנב למתמטיקה 10 ג 11:00-08:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 10 ג 10:30-08:00
10142 חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול 82 ה 20:30-18:00
10444 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 40 ו 12:30-09:30
20109 אלגברה לינארית 1 10 א 14:30-11:30
20109 אלגברה לינארית 1 11 ב 17:00-14:00
20109 אלגברה לינארית 1 83 ד 21:00-18:00
20109 אלגברה לינארית 1 82 ה 21:00-18:00
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 84 א 21:00-18:00
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א 10 ד 11:00-08:00
20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב 10 ב 17:00-14:00
20425 הסתברות לתלמידי מדעי המחשב 81 א 21:00-18:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 11 א 11:30-08:30
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 83 א 21:00-18:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 10 ב 17:00-14:00
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 03 ד 21:15-18:15
20474 חשבון אינפיניטסימלי 1 41 ו 11:00-08:00
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 10 ב 17:00-14:00
20475 חשבון אינפיניטסימלי 2 81 ד 21:00-18:00
20476 מתמטיקה בדידה 10 ב 11:30-09:00
20492 השלמות בחשבון אינטגרלי 60 ב 17:00-14:00
20492 השלמות בחשבון אינטגרלי 01 ד 21:00-18:00
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים 10 ג 14:30-11:30
30204 הסקה סטטיסטית 10 ב 14:00-11:30
95001 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה 60 ה 12:00-08:00
מדעי המחשב
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
20277 מערכות בסיסי-נתונים 10 ב 12:30-09:30
20277 מערכות בסיסי-נתונים 82 ה 21:00-18:00
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 10 ב 13:00-10:00
20436 עקרונות פיתוח מערכות מידע 01 ב 20:30-18:00
20440 אוטומטים ושפות פורמליות 30 ו 14:00-11:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 10 א 13:00-10:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 85 א 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 01 ב 21:15-19:15
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 02 ב 19:00-17:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 83 ב 20:00-17:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 82 ג 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 81 ד 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 03 ה 19:00-17:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 04 ה 21:15-19:15
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 84 ה 21:00-18:00
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 30 ו 10:30-08:30
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 31 ו 12:45-10:45
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java 40 ו 11:30-08:30
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 01 א 19:00-17:00
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 10 ב 11:00-09:00
20453 מבוא למדעי המחשב ושפת Java א 81 ג 19:00-17:00
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב 01 א 21:15-19:15
20454 מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב 81 ג 21:15-19:15
20465 מעבדה בתכנות מערכות 02 ד 21:00-18:30
20465 מעבדה בתכנות מערכות 04 ד 18:30-16:00
20465 מעבדה בתכנות מערכות 40 ו 10:45-08:15
20465 מעבדה בתכנות מערכות 41 ו 13:45-11:15
20466 לוגיקה למדעי המחשב 81 ב 21:15-19:15
20471 ארגון המחשב 40 ו 14:30-11:30
20478 יסודות התכנות בשפת Java 01 ב 21:00-18:30
20478 יסודות התכנות בשפת Java 10 ד 15:30-13:00
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 03 א 19:00-17:00
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 04 א 21:00-19:00
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 01 ב 19:00-17:00
20503 סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java 02 ב 21:00-19:00
20551 מבוא לבינה מלאכותית 81 א 21:30-19:00
20554 תכנות מתקדם בשפת Java 81 ג 21:00-18:30
20580 מבוא לקריפטוגרפיה 01 א 20:30-18:00
20585 מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות 81 ב 21:00-18:00
20906 תכנות מונחה עצמים 01 ב 21:00-18:00
22910 נושאים מתקדמים באלגוריתמים 01 ב 19:00-16:00
22911 סימולציה: בניית מודלים וניתוחם 30 ו 11:00-08:30
22913 עיבוד תמונה 01 ד 21:15-19:15
22913 עיבוד תמונה 02 ד 21:15-19:15
22916 הנדסת תוכנה 01 ה 20:00-17:30
22919 ניתוח ועיצוב מונחה עצמים 01 ג 20:00-17:00
22928 מבוא לראייה ממוחשבת 01 א 19:00-17:00
הנדסת תעשייה וניהול
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10571 מערכות ייצור משולבות מחשב 81 ג 21:00-16:00
10687 ניהול התפעול 1 01 א 21:00-18:00
10687 ניהול התפעול 1 81 א 21:00-19:00
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה 10 א 17:30-14:30
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה 81 א 21:00-18:00
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה 01 ה 21:00-18:00
10702 ארגונומיה 01 ד 19:00-16:00
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול 01 ד 17:30-15:00
10923 פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול 01
10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית 82 ד 21:00-18:30
10948 בקרת איכות 81 א 21:00-18:00
10948 בקרת איכות 10 ד 14:00-11:00
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10124 אמנות בעידן הטכנולוגי 01 ה 19:00-17:00
10124 אמנות בעידן הטכנולוגי 81 ה 21:15-19:15
10148 מוסיקה ממבט ראשון 81 ג 21:00-18:00
10167 פיתוח שמיעה 81 ד 21:30-19:30
10232 אמנות הרנסנס באיטליה 01 ה 19:00-17:00
10292 מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים 10 ב 11:00-09:00
10411 האופרה 01 א 19:00-17:00
10421 מבוא לקולנוע ישראלי 01 ג 20:00-17:00
10489 יסודות שפת האמנות החזותית 01 ה 19:00-17:00
10578 הקולנוע הפלסטיני 01 ג 19:00-17:00
10626 הסגנון הקלאסי 01 ג 21:15-19:15
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 01 א 21:00-18:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 10 ב 17:00-14:00
10640 להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע 81 ג 21:00-18:00
10655 הקולנוע כהיסטוריה 81 ב 21:30-18:30
10677 מבנים הרמוניים א 01 ב 19:00-17:00
10683 תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 81 א 21:00-18:00
10719 תולדות הג'ז 01 ב 19:00-17:00
10732 תולדות המוסיקה המערבית א 01 ג 19:00-17:00
10734 תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו 70 ג 19:00-16:30
10747 הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה 81 ד 21:00-18:00
10785 מוסיקה פופולרית בישראל 01 ג 21:15-19:15
10792 מבוא לתאוריות קולנועיות 01 ה 21:00-18:00
10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע 01 ב 19:30-17:00
10927 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני 01 ב 20:30-18:00
10931 המדיום באמנויות:סוגיות אסתטיות ותרבותיות 81 ד 19:00-16:30
14203 יהדות, עבריות, ישראליות: היבטים תרבותיים 01 ד 18:00-16:00
14206 רב-תרבותיות בישראל 01 ב 18:00-16:00
14207 סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות 01 ד 20:15-18:15
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10222 תולדות התקופה ההלניסטית 01 א 20:15-18:15
10265 תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 70 א 20:45-18:15
10403 אירופה ערש הלאומיות 81 א 19:00-17:00
10403 אירופה ערש הלאומיות 01 ה 20:00-17:00
10473 רומא: אימפריאליזם ואימפריה 01 א 18:00-16:00
10756 יסודות מדעי הקוגניציה 01 א 18:00-16:00
12400 היסטוריה, חברה ומדעי החברה א 70 ב 20:00-17:00
12402 בין תרבות המונים לתרבות גבוהה 70 ד 21:15-18:15
12405 אנטישמיות ומדינת הלאום האירופית 70 ב 20:00-17:00
12406 הפלסטינים במאה העשרים 70 ד 21:15-18:15
55169 מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה 01 ב 21:00-18:00
המחלקה לניהול ולכלכלה
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
10126 מבוא למקרוכלכלה 10 ג 11:00-08:00
10126 מבוא למקרוכלכלה 40 ו 14:15-11:15
10131 מבוא למיקרוכלכלה 10 ב 11:00-08:00
10131 מבוא למיקרוכלכלה 82 ה 21:15-18:15
10131 מבוא למיקרוכלכלה 41 ו 14:15-11:15
10230 תורת המימון 10 ג 14:30-11:30
10230 תורת המימון 82 ה 20:30-17:30
10230 תורת המימון 40 ו 11:15-08:15
10279 ניהול משאבי אנוש 10 ג 13:30-11:30
10279 ניהול משאבי אנוש 81 ג 21:15-19:15
10280 יסודות החשבונאות 01 א 20:30-17:30
10280 יסודות החשבונאות 81 ג 20:30-17:30
10280 יסודות החשבונאות 30 ו 11:00-08:00
10281 ניהול השיווק 10 ד 14:00-11:30
10284 מושגי יסוד באקונומטריקה 10 ה 14:45-11:45
10344 ניהול הפרסום 72 א 14:45-12:15
10344 ניהול הפרסום 71 ב 14:45-12:15
10389 ניתוח דוחות פיננסיים 81 ה 21:30-19:30
10430 התנהגות ארגונית 10 ב 14:00-11:30
10430 התנהגות ארגונית 81 ב 21:30-19:00
10430 התנהגות ארגונית 40 ו 11:00-08:30
10517 ניהול בין-לאומי 70 ג 21:00-18:30
10517 ניהול בין-לאומי 40 ו 14:00-11:30
10523 מוסר ועסקים 81 א 21:30-19:00
10523 מוסר ועסקים 10 ד 13:30-11:00
10556 מסים ב 40 ו 14:30-11:30
10596 מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות 81 א 21:15-19:15
10627 תורת המחירים א 81 א 20:00-17:00
10627 תורת המחירים א 10 ג 11:30-08:30
10628 תורת המחירים ב 10 ה 11:30-08:30
10666 מסים א 81 ה 18:00-15:00
10666 מסים א 30 ו 14:00-11:00
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים 01 ב 21:00-18:00
10696 יסודות החשבונאות לחשבונאים 40 ו 11:00-08:00
10697 חשבונאות ניהולית - לחשבונאים 40 ו 14:30-11:30
10705 ביקורת חשבונות 40 ו 14:30-11:30
10706 חשבונאות פיננסית א 81 ה 21:15-18:15
10720 חשבונאות פיננסית ב 82 ה 21:15-18:15
10735 מבוא למשפט ויסודות המשפט 40 ו 14:00-11:30
10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות 10 ה 13:00-10:30
10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות 30 ו 11:00-08:30
10901 שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה 10 ב 13:00-11:00
10910 דוחות כספיים מאוחדים 40 ו 11:00-08:00
10913 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים 81 ה 19:30-16:30
10933 היסטוריה כלכלית 01 ה 20:30-18:00
10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי 40 ו 11:30-09:00
10981 סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים 01 ב 20:30-18:00
13002 חשבונאות למנהלים 60 ג 17:00-14:00
13002 חשבונאות למנהלים 03 ד 20:30-17:30
13002 חשבונאות למנהלים 30 ו 12:00-09:00
13003 שיווק 01 ג 21:00-18:00
13003 שיווק 30 ו 11:00-08:00
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 01 א 21:00-18:00
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 60 ג 17:00-14:00
13004 ניהול והתנהגות ארגונית 30 ו 11:00-08:00
13005 ניהול פיננסי 03 ג 21:30-18:30
13005 ניהול פיננסי 30 ו 14:30-11:30
13009 חשבונאות ניהולית 01 ב 21:00-18:00
13013 נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים 30 ו 14:15-11:15
13014 תקשורת שיווקית משולבת ופרסום 30 ו 11:00-08:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 01 ג 21:00-18:00
13015 אסטרטגיה עסקית תחרותית 30 ו 11:00-08:00
13017 דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום 01 ה 21:00-18:00
13019 תרבות וניהול 01 ב 21:15-18:15
13020 כלכלה בין-לאומית: היבטים מוניטריים 70 ה 21:15-18:15
13022 ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל 01 ד 20:00-17:00
13023 מנהיגות בארגונים 01 א 21:00-18:00
13033 שוק ההון, תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית 01 א 20:30-17:30
13036 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה 74 ו 12:00-09:00
13039 הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי 01 ד 20:00-17:00
13042 דיני הסחר הבין-לאומי 70 ה 21:15-18:15
13202 סמינר: שוק ההון בישראל 30 ו 11:00-08:00
13301 סמינר: קידום רעיונות ומוצרים 01 ג 21:00-18:00
13401 סמינר: השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי 01 א 20:30-17:30
13501 סמינר: כלכלת כוח אדם 01 ה 20:30-17:30
13801 סמינר: שווקים אלקטרוניים 01 ג 21:00-18:00
13903 סמינר: התנהגות אנשים בארגון 01 ד 21:00-18:00
91440 קורס הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות 30 ו 11:15-08:15
91445 סדנה: ניהול בין-לאומי 01
91504 סדנה לכתיבת ע"ס ניהול הפרסום 30 ו 14:15-11:15
91514 סדנה אמפירית במתודולוגיה של סקרים 30 ו 14:15-11:15
91601 חשבונאות פיננסית מתקדמת - שנת השלמה 81 ב
ו
14:30-08:30
13:45-08:30
91603 ביקורת בענפים מיוחדים 81 ב 21:00-15:00
91605 שוק ההון 75 ה 21:00-18:00
91606 שינויי מבנה ומיסוי קבלנים 75 ה 17:30-15:30
91607 סוגיות נבחרות במיסים ובביטוח לאומי 75 ה 17:30-15:30
91608 מיסים עקיפים - מעמ, ומיסוי מקרקעין 75 ה 21:00-18:00
96032 ע"ס דוחות כספיים מאוחדים 30 ו 11:00-08:00
היחידה לאנגלית
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
31015 אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב 10 ה 15:00-12:00
היחידה לאנגלית-קורסים מכינים
קורס שם הקורס קבוצה יום שעות
61133 אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א 61 ב 16:30-13:30
61133 אנגלית לצרכים אקדמיים: מתקדמים א 62 ד 16:30-13:30