מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
23/05/2016 - 10/04/2016 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 26/06/2016 24/05/2016 2017א
24/05/2016 - 10/04/2016 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 09/06/2016 31/05/2016 2017א
23/05/2016 - 10/04/2016 כרמיאל 07/06/2016 07/06/2016 2017א
26/05/2016 - 10/04/2016 באר שבע - בית יציב 16/06/2016 09/06/2016 2017א
01/06/2016 - 10/04/2016 דימונה - מרכז צעירים 15/06/2016 15/06/2016 2017א
01/06/2016 - 10/04/2016 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 15/06/2016 15/06/2016 2017א
02/06/2016 - 10/04/2016 אשדוד - במכללת אשדוד 26/06/2016 16/06/2016 2017א
02/06/2016 - 10/04/2016 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 26/06/2016 19/06/2016 2017א
12/06/2016 - 10/04/2016 טבריה - מכללת רימונים 27/06/2016 27/06/2016 2017א
13/06/2016 - 10/04/2016 נצרת - בניין מועצת הפועלים / ההסתדרות 28/06/2016 28/06/2016 2017א