מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה
20/05/2015 05/05/2015 02/07/2015
05/08/2015 20/07/2015 02/09/2015
01/11/2015 15/10/2015 11/12/2015

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
13/03/2015 - 22/02/2015 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 30/03/2015 22/03/2015 2015ג
13/03/2015 - 22/02/2015 אשדוד - במכללת אשדוד 30/03/2015 29/03/2015 2015ג
18/03/2015 - 22/02/2015 גבעת חביבה 29/03/2015 29/03/2015 2015ג
12/03/2015 - 22/02/2015 נצרת - בניין מועצת הפועלים / ההסתדרות 30/03/2015 30/03/2015 2015ג
18/03/2015 - 22/02/2015 כרמיאל 31/03/2015 31/03/2015 2015ג
12/06/2015 - 25/05/2015 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 30/06/2015 21/06/2015 2016א
05/06/2015 - 25/05/2015 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 23/06/2015 21/06/2015 2016א
09/06/2015 - 25/05/2015 באר שבע - בית יציב 25/06/2015 24/06/2015 2016א
10/06/2015 - 25/05/2015 אשדוד - במכללת אשדוד 28/06/2015 25/06/2015 2016א
12/06/2015 - 25/05/2015 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 30/06/2015 28/06/2015 2016א