מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
28/07/2016 - 01/07/2016 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 10/08/2016 04/08/2016 2017א
28/07/2016 - 01/07/2016 אשדוד - במכללת אשדוד 09/08/2016 04/08/2016 2017א
28/07/2016 - 01/07/2016 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 18/08/2016 15/08/2016 2017א
28/07/2016 - 01/07/2016 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 23/08/2016 15/08/2016 2017א
06/08/2016 - 01/07/2016 קמפוס חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 23/08/2016 21/08/2016 2017א
06/08/2016 - 01/07/2016 באר שבע - בית יציב 23/08/2016 21/08/2016 2017א
12/08/2016 - 01/07/2016 מרכז האוניברסיטה הפתוחה בסחנין 28/08/2016 28/08/2016 2017א
14/08/2016 - 01/07/2016 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 29/08/2016 29/08/2016 2017א
14/08/2016 - 01/07/2016 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 30/08/2016 29/08/2016 2017א
16/08/2016 - 01/07/2016 כרמיאל 30/08/2016 30/08/2016 2017א