מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
09/11/2015 - 19/10/2015 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 26/11/2015 17/11/2015 2016ב
02/11/2015 - 19/10/2015 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 19/11/2015 17/11/2015 2016ב
06/11/2015 - 19/10/2015 באר שבע - בית יציב 23/11/2015 22/11/2015 2016ב
08/11/2015 - 19/10/2015 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 24/11/2015 23/11/2015 2016ב
10/11/2015 - 19/10/2015 אשדוד - במכללת אשדוד 26/11/2015 25/11/2015 2016ב
26/02/2016 - 14/02/2016 באר שבע - בית יציב 14/03/2016 13/03/2016 2016ג
26/02/2016 - 14/02/2016 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 15/03/2016 13/03/2016 2016ג
04/03/2016 - 14/02/2016 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 22/03/2016 13/03/2016 2016ג
01/03/2016 - 14/02/2016 אשדוד - במכללת אשדוד 17/03/2016 16/03/2016 2016ג
01/03/2016 - 14/02/2016 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 17/06/2016 16/03/2016 2016ג
03/06/2016 - 22/05/2016 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 21/06/2016 19/06/2016 2017א
10/06/2016 - 22/05/2016 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 28/06/2016 19/06/2016 2017א
03/06/2016 - 22/05/2016 באר שבע - בית יציב 20/06/2016 19/06/2016 2017א
07/06/2016 - 22/05/2016 אשדוד - במכללת אשדוד 23/06/2016 22/06/2016 2017א
07/06/2016 - 22/05/2016 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 23/06/2016 22/06/2016 2017א