מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה
05/11/2014 21/10/2014 19/12/2014
07/01/2015 21/12/2014 17/02/2015
15/02/2015 01/02/2015 01/04/2015
20/05/2015 05/05/2015 02/07/2015
05/08/2015 20/07/2015 02/09/2015
01/11/2015 15/10/2015 11/12/2015

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
14/11/2014 - 26/10/2014 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 01/12/2014 23/11/2014 2015ב
09/11/2014 - 26/10/2014 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 25/11/2014 23/11/2014 2015ב
11/11/2014 - 26/10/2014 באר שבע - בית יציב 27/11/2014 26/11/2014 2015ב
18/11/2014 - 26/10/2014 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 03/12/2014 02/12/2014 2015ב
18/11/2014 - 26/10/2014 אשדוד - במכללת אשדוד 03/12/2014 02/12/2014 2015ב