מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
15/02/2016 - 26/01/2016 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 22/03/2016 01/03/2016 2016ג
15/02/2016 - 26/01/2016 באר שבע - בית יציב 06/03/2016 01/03/2016 2016ג
15/02/2016 - 26/01/2016 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 07/03/2016 01/03/2016 2016ג
24/02/2016 - 26/01/2016 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 14/03/2016 09/03/2016 2016ג
25/02/2016 - 26/01/2016 אשדוד - במכללת אשדוד 16/03/2016 13/03/2016 2016ג
20/05/2016 - 01/05/2016 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 09/06/2016 05/06/2016 2017א
20/05/2016 - 01/05/2016 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 28/06/2016 05/06/2016 2017א
31/05/2016 - 01/05/2016 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 20/06/2016 15/06/2016 2017א
31/05/2016 - 01/05/2016 באר שבע - בית יציב 20/06/2016 15/06/2016 2017א
06/06/2016 - 01/05/2016 אשדוד - במכללת אשדוד 26/06/2016 21/06/2016 2017א