מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
24/04/2017 - 22/01/2017 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 14/05/2017 08/05/2017 2017ג
24/04/2017 - 22/01/2017 קמפוס חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 14/05/2017 08/05/2017 2017ג
24/04/2017 - 22/01/2017 מרכז האוניברסיטה הפתוחה בסחנין 08/05/2017 08/05/2017 2017ג
25/04/2017 - 22/01/2017 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 09/05/2017 09/05/2017 2017ג
30/04/2017 - 22/01/2017 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 29/05/2017 14/05/2017 2017ג
30/04/2017 - 22/01/2017 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 21/05/2017 14/05/2017 2017ג
30/04/2017 - 22/01/2017 אשדוד - במכללת אשדוד 17/05/2017 14/05/2017 2017ג
28/04/2017 - 22/01/2017 באר שבע - בית יציב 21/05/2017 16/05/2017 2017ג
09/05/2017 - 22/01/2017 כרמיאל 23/05/2017 23/05/2017 2017ג
14/05/2017 - 22/01/2017 טבריה - מכללת רימונים 28/05/2017 28/05/2017 2017ג
14/05/2017 - 22/01/2017 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 28/05/2017 28/05/2017 2017ג
15/05/2017 - 22/01/2017 האוניברסיטה הפתוחה - מרכז גולן 29/05/2017 29/05/2017 2017ג