מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
16/07/2017 - 12/06/2017 אשדוד - במכללת אשדוד 31/07/2017 30/07/2017 2018א
16/07/2017 - 12/06/2017 באר שבע - בית יציב 31/07/2017 30/07/2017 2018א
19/07/2017 - 12/06/2017 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 09/08/2017 02/08/2017 2018א
19/07/2017 - 12/06/2017 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 15/08/2017 02/08/2017 2018א
20/07/2017 - 12/06/2017 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 09/08/2017 03/08/2017 2018א
23/07/2017 - 12/06/2017 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 09/08/2017 06/08/2017 2018א
31/07/2017 - 12/06/2017 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 14/08/2017 14/08/2017 2018א
31/07/2017 - 12/06/2017 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 14/08/2017 14/08/2017 2018א
01/08/2017 - 12/06/2017 כרמיאל 15/08/2017 15/08/2017 2018א