מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה
21/05/2014 07/05/2014 03/07/2014
11/08/2014 28/07/2014 03/09/2014
05/11/2014 21/10/2014 19/12/2014

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
05/06/2014 - 18/05/2014 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 23/06/2014 15/06/2014 2015א
30/05/2014 - 18/05/2014 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 17/06/2014 15/06/2014 2015א
02/06/2014 - 18/05/2014 באר שבע - בית יציב 19/06/2014 18/06/2014 2015א
09/06/2014 - 18/05/2014 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 25/06/2014 24/06/2014 2015א
09/06/2014 - 18/05/2014 אשדוד - במכללת אשדוד 25/06/2014 24/06/2014 2015א