מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
14/11/2017 - 22/10/2017 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 28/11/2017 28/11/2017 2018ב
18/11/2017 - 22/10/2017 כרמיאל 28/11/2017 28/11/2017 2018ב
18/11/2017 - 22/10/2017 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 30/11/2017 28/11/2017 2018ב
15/11/2017 - 22/10/2017 אילת -האוניברסיטה הפתוחה המכללה למינהל 29/11/2017 29/11/2017 2018ב
18/11/2017 - 22/10/2017 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 05/12/2017 29/11/2017 2018ב
15/11/2017 - 22/10/2017 קמפוס חיפה - בית הספר הראלי בית בירם 04/12/2017 30/11/2017 2018ב
22/11/2017 - 22/10/2017 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 12/12/2017 03/12/2017 2018ב
21/11/2017 - 22/10/2017 באר שבע - בית יציב 07/12/2017 06/12/2017 2018ב
21/11/2017 - 22/10/2017 אשדוד - במכללת אשדוד 07/12/2017 06/12/2017 2018ב
24/11/2017 - 22/10/2017 מרכז האוניברסיטה הפתוחה בסחנין 10/12/2017 10/12/2017 2018ב
24/11/2017 - 22/10/2017 טבריה -האוניברסיטה הפתוחה מתחם רימונים 10/12/2017 10/12/2017 2018ב
26/11/2017 - 22/10/2017 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 11/12/2017 11/12/2017 2018ב
27/11/2017 - 22/10/2017 האוניברסיטה הפתוחה - מרכז גולן 12/12/2017 12/12/2017 2018ב