מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה
01/11/2015 15/10/2015 11/12/2015
05/11/2016 20/12/2015 15/02/2016
06/03/2016 18/02/2016 20/04/2016
23/05/2016 05/05/2016 07/07/2016
24/07/2016 05/07/2016 05/09/2016
09/11/2016 24/10/2016 23/12/2016

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
18/07/2015 - 18/07/2015 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 20/08/2015 20/08/2015 2016א
09/11/2015 - 19/10/2015 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 26/11/2015 17/11/2015 2016ב
02/11/2015 - 19/10/2015 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 19/11/2015 17/11/2015 2016ב
06/11/2015 - 19/10/2015 באר שבע - בית יציב 23/11/2015 22/11/2015 2016ב
08/11/2015 - 19/10/2015 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 24/11/2015 23/11/2015 2016ב
10/11/2015 - 19/10/2015 אשדוד - במכללת אשדוד 26/11/2015 25/11/2015 2016ב