מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
30/11/2016 - 25/09/2016 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 11/12/2016 04/12/2016 2017ב
06/12/2016 - 25/09/2016 קמפוס חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 12/12/2016 06/12/2016 2017ב
07/12/2016 - 25/09/2016 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 11/12/2016 11/12/2016 2017ב
07/12/2016 - 25/09/2016 כרמיאל 13/12/2016 13/12/2016 2017ב
07/12/2016 - 25/09/2016 האוניברסיטה הפתוחה - מרכז גולן 13/12/2016 13/12/2016 2017ב
07/12/2016 - 25/09/2016 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 14/12/2016 14/12/2016 2017ב
11/12/2016 - 25/09/2016 טבריה - מכללת רימונים 15/12/2016 15/12/2016 2017ב