מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה
05/08/2015 20/07/2015 02/09/2015
01/11/2015 15/10/2015 11/12/2015

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
12/06/2015 - 25/05/2015 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 30/06/2015 21/06/2015 2016א
05/06/2015 - 25/05/2015 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 23/06/2015 21/06/2015 2016א
09/06/2015 - 25/05/2015 באר שבע - בית יציב 25/06/2015 24/06/2015 2016א
10/06/2015 - 25/05/2015 אשדוד - במכללת אשדוד 28/06/2015 25/06/2015 2016א
12/06/2015 - 25/05/2015 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 30/06/2015 28/06/2015 2016א
09/11/2015 - 19/10/2015 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 26/11/2015 17/11/2015 2016ב
02/11/2015 - 19/10/2015 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 19/11/2015 17/11/2015 2016ב
06/11/2015 - 19/10/2015 באר שבע - בית יציב 23/11/2015 22/11/2015 2016ב
08/11/2015 - 19/10/2015 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 24/11/2015 23/11/2015 2016ב
10/11/2015 - 19/10/2015 אשדוד - במכללת אשדוד 26/11/2015 25/11/2015 2016ב