מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה
01/11/2015 15/10/2015 11/12/2015
05/11/2016 20/12/2015 15/02/2016
06/03/2016 18/02/2016 20/04/2016
23/05/2016 05/05/2016 07/07/2016
24/07/2016 05/07/2016 05/09/2016
09/11/2016 24/10/2016 23/12/2016

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
09/11/2015 - 19/10/2015 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 26/11/2015 17/11/2015 2016ב
02/11/2015 - 19/10/2015 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 19/11/2015 17/11/2015 2016ב
06/11/2015 - 19/10/2015 באר שבע - בית יציב 23/11/2015 22/11/2015 2016ב
08/11/2015 - 19/10/2015 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 24/11/2015 23/11/2015 2016ב
10/11/2015 - 19/10/2015 אשדוד - במכללת אשדוד 26/11/2015 25/11/2015 2016ב
26/02/2016 - 14/02/2016 באר שבע - בית יציב 14/03/2016 13/03/2016 2016ג
26/02/2016 - 14/02/2016 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 15/03/2016 13/03/2016 2016ג
04/03/2016 - 14/02/2016 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 22/03/2016 13/03/2016 2016ג
01/03/2016 - 14/02/2016 אשדוד - במכללת אשדוד 17/03/2016 16/03/2016 2016ג
01/03/2016 - 14/02/2016 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 17/06/2016 16/03/2016 2016ג
03/06/2016 - 22/05/2016 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 21/06/2016 19/06/2016 2017א
10/06/2016 - 22/05/2016 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 28/06/2016 19/06/2016 2017א
03/06/2016 - 22/05/2016 באר שבע - בית יציב 20/06/2016 19/06/2016 2017א
07/06/2016 - 22/05/2016 אשדוד - במכללת אשדוד 23/06/2016 22/06/2016 2017א
07/06/2016 - 22/05/2016 חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 23/06/2016 22/06/2016 2017א