מועדי מבחני אמי"ר אמי"רם

מועדי בחינות אמי"ר
תאריך הרשמה אחרון
של המרכז הארצי
תאריך אחרון לבקשת
ערכות אמי"ר
תאריך בחינה

מועדי בחינות אמי"רם
מועדי הרשמה
מרכז בחינה
עד תאריך
מתאריך
לקראת סמסטר
07/11/2016 - 25/09/2016 ת"א - קמפוס רמת אביב, האוניברסיטה הפתוחה 08/12/2016 22/11/2016 2017ב
07/11/2016 - 25/09/2016 ירושלים - מרכז לימוד ירושלים מל"י 30/11/2016 22/11/2016 2017ב
07/11/2016 - 25/09/2016 אילת -האוניברסיטה הפתוחה המכללה למינהל 22/11/2016 22/11/2016 2017ב
13/11/2016 - 25/09/2016 אשדוד - במכללת אשדוד 04/12/2016 28/11/2016 2017ב
13/11/2016 - 25/09/2016 באר שבע - בית יציב 06/12/2016 01/12/2016 2017ב
18/11/2016 - 25/09/2016 רעננה-קמפוס האוניברסיטה הפתוחה אמיר"ם 12/12/2016 04/12/2016 2017ב
21/11/2016 - 25/09/2016 קמפוס חיפה - ביה"ס הראלי בית בירם 12/12/2016 06/12/2016 2017ב
25/11/2016 - 25/09/2016 גבעת חביבה-קמפוס ואדי ערה 11/12/2016 11/12/2016 2017ב
28/11/2016 - 25/09/2016 כרמיאל 13/12/2016 13/12/2016 2017ב
29/11/2016 - 25/09/2016 נצרת- האונברסיטה הפתוחה מועצת הפועלים 14/12/2016 14/12/2016 2017ב
30/11/2016 - 25/09/2016 טבריה - מכללת רימונים 15/12/2016 15/12/2016 2017ב