פטור ממכרז


בהתאם לסעיף 2(ח) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע - 2010
האוניברסיטה הפתוחה מפרסמת להלן את ההתקשרויות, שהחליטה לבצע שלא באמצעות מכרז .תאריך כותרת קובץ
16/11/2017 רשימת פטורים לתקופה 16.11.2017-07.11.2017
07/11/2017 רשימת פטורים לתקופה 15.10.2017- 07.11.2017
15/10/2017 רשימת פטורים לתקופה 16.08.2017- 15.10.2017
15/10/2017 רשימת פטורים תקנה 8 לחודש ספטמבר 2017
19/09/2017 רשימת פטורים תקנה 8 לחודש אוגוסט 2017
16/08/2017 רשימת פטורים לתקנה 8 לחודש יולי 2017
16/08/2017 רשימת פטורים לתקופה 13.07.2017- 16.08.2017
13/07/2017 רשימת פטורים תקנה 8 לחודשים מאי-יוני 2017
13/07/2017 רשימת פטורים לתקופה 02.07.2017- 13.07.2017
02/07/2017 רשימת פטורים לתקופה 22.06.2017- 02.07.2017
22/06/2017 רשימת פטורים לתקופה 29.05.2017- 22.06.2017
28/05/2017 רשימת פטורים לתקופה 03.05.2017- 29.05.2017
25/05/2017 רשימת פטורים תקנה 8 לחודש אפריל 2017
03/05/2017 רשימת פטורים לתקופה 20.02.2017- 03.05.2017
18/04/2017 רשימת פטורים תקנה 8 לחודש מרץ 2017
22/03/2017 רשימת פטורים תקנה 8 לחודש פברואר 2017
20/02/2017 רשימת פטורים לתקופה 09.02.2017- 20.02.2017
09/02/2017 רשימת פטורים תקנה 8 לחודש ינואר 2017
09/02/2017 רשימת פטורים לתקופה 02.02.2017- 09.02.2017
02/02/2017 רשימת פטורים לתקופה 09.01.2017- 02.02.2017
09/01/2017 רשימת פטורים לתקופה 14.12.2016- 09.01.2017
02/01/2017 רשימת פטורים תקנה 8 לחודשים נובמבר-דצמבר 2016
14/12/2016 רשימת פטורים לתקופה 17.11.2016- 14.12.2016


אתר הספקים אתר האוניברסיטה הפתוחה