רשימת מציעים

בהתאם לסעיף 20 לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע - 2010 האוניברסיטה הפתוחה מפרסמת להלן בקשה להצטרפות לרשימת המציעים עבור מכרזים סגורים.תאריך כותרת קובץ
18/06/2017 רשימת מציעים למכרז סגור לייצור ואספקת קופסאות קרטון לקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
10/07/2017 רשימת מציעים למכרז סגור לביצוע עבודות דפוס בתחום הרוטציה


אתר הספקים אתר האוניברסיטה הפתוחה